Objavljen javni proziv

22.05.2019.

Postanite pripadnik Prometne jedinice mladeži!

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavljuje javni poziv za prijam 16 kandidata u Prometnu jedinicu mladeži. Kao i protekle godine, Prometne jedinice mladeži činit će studenti, koji će biti angažirani tijekom srpnja i kolovoza, a po potrebi i do kraja godine.

Postaja prometne policije Rijeka raspisala je javni poziv za dvadeset pripadnika Prometne jedinice mladeži koju će, za razliku od prethodnih godina, činiti studenti. Također, u usporedbi s dosadašnjom praksom, bijele će patrole pomagati upravljanju prometom u Rijeci ne samo tijekom ljetnih mjeseci, već i prema potrebi tijekom cijele godine, primjerice prilikom različitih manifestacija u organizaciji Grada Rijeke.

Pripadnici Prometnih jedinica mladeži će fizički ili ručno upravljati semaforima na pet do šest pozicija u jutarnjim i popodnevnim satima, upravljati prometom na raskrižjima, ubrzavati promet kod izvođenja radova i na taj način povećavali protočnost prometa u samom centru grada Rijeke, a veliko značenje i ulogu imat će kod davanja informacija turistima kojih svake godine sve više posjećuju grad Rijeku i njezine znamenitosti.

Pripadnicima Prometne jedinice mladeži mogu postati hrvatski državljani s navršenih 18 godina, koji su redovni studenti, pokazuju primjerenost u učenju, ponašanju i radu, nisu kažnjavani te su zdravstveno sposobni.

Uz prijavu treba priložiti potvrdu o statusu redovnog studenta, potvrdu liječnika obiteljske/opće medicine o zdravstvenoj sposobnosti, presliku osobne iskaznice ili prijave boravišta te kratki životopis.

Svi kandidati, koji zadovolje formalne uvjete javnog poziva, dužni su proći program osposobljavanja pripadnika Prometne jedinice mladeži. Po završenom osposobljavanju izvršit će se testiranje, a 16 kandidata biti će izabrano na osnovu ostvarenih bodova  kao i uspješnom svladavanju praktičnog dijela obuke, te će biti primljeni u Prometnu jedinicu mladeži.

Prijave kandidata za sudjelovanje u radu Prometnih jedinica mladeži Grada Rijeke – studenata po ovom Javnom pozivu obvezno se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati ime, prezime i adresa Prijavitelja (kandidata), poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu: GRAD RIJEKA, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, Pisarnica – Trpimirova 2/III, 51 000 RIJEKA, s naznakom: “Ne otvaraj – Prijava na Javni poziv za prijem kandidata u Prometnu jedinicu mladeži“.

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je srijeda, 29. svibnja 2019. godine, do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.