Fotosavez Primorsko-goranske županije

12.10.2018.

Županija u jednom danu: Nova fotografska akcija 14. listopada

Već šest godina, dva puta godišnje, Fotosavez Primorsko-goranske županije organizira fotografiranje prirodnih i kulturnih ljepota županije. Jednom u proljeće, a drugi put u jesen. Dvanaesto izdanje na programu je u nedjelju, 14. listopada.

Već šest godina, dva puta godišnje, Fotosavez Primorsko-goranske županije organizira fotografiranje prirodnih i kulturnih ljepota županije. Jednom u proljeće, a drugi put u jesen. Dvanaesto izdanje na programu je u nedjelju 14. listopada.

Fotosavez Primorsko-goranske županije poziva na sudjelovanje sve stanovnike i sve putnike namjernike koji se u nedjelju zateknu na području županije da kroz objektiv zabilježe što god požele.

Najvažnije je upravo to da se može snimati baš sve: prirodne i kulturne ljepote; što i kako rade ukućani, susjedi; radne običaje, primjerice piljenje i cijepanje drva, poljodjelske poslove; vlastiti vrt, livadu i/ili šumarak; more...

Šest najuspjelijih fotografija treba poslati na adresu: zupanijaujednomdanu@gmail.com, a rok dostave fotografija je četvrtak, 18. listopada. Svi detalji dostupni su ovdje na web stranici projekta.