FOTOGALERIJA

17.01.2020.

Završeni radovi na sanaciji Psihijatrijske bolnice Lopača

Autor: Ivica Nikolac

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sa zamjenicima Nikolom Ivanišem i Markom Filipovićem te predsjednikom Gradskog vijeća Rijeke Andrejem Poropatom obišao je Psihijatrijsku bolnicu Lopača, u kojoj su nedavno završeni radovi na sanaciji i preuređenju prostorija uništenih u požaru 17. kolovoza 2018. godine.

Obilazak Psihijatrijske bolnice Lopača

U pratnji gradonačelnika bili su i pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke Karla Mušković, ravnatelj Psihijatrijske bolnice Lopača Neven Ivanović, pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Marinko Cvitkušić te pomoćnica ravnatelja za kvalitetu Vesna Pasković.

Psihijatrijska bolnica Lopača pretrpjela znatnu materijalnu štetu nastalu u požaru 17. kolovoza 2018. godine, koji je zahvatio dio glave zgrade bolnice, odnosno dva odjela, od kojih je jedan bio devastiran u potpunosti. Radovi na obnovi započeli su u svibnju 2019. godine i završeni su u prosincu 2019. godine.

Obilazak Psihijatrijske bolnice LopačaPsihijatrijska bolnica Lopača javna je zdravstvena ustanova – specijalna bolnica, kojoj je osnivač Grad Rijeka.

U sklopu radova, nakon raščišćavanja zgarišta, opožareni su dijelovi bili privremeno zatvoreni kako bi se spriječila daljnja devastacija, a u međuvremenu je izrađen elaborat statike zgrade te izrađen troškovnik obnove.

Vrijednost sanacije je 4,2 milijuna kuna

Tijekom sanacije u potpunosti su sanirani zidovi, postavljene nove podne obloge, obnovljen dio fasade. Zamijenjene su instalacije grijanja, vodovodne i elektroinstalacije te postavljen novi sustav vatrodojave. Obnovljene su i opremljene kupaonica i sanitarni čvorovi, blagovaona, ambulanta i soba liječnika. Nabavljena su 22 nova kreveta, noćni ormarići te pripadajući namještaj, a novouređene prostorije organizirane su na način da ponude veću kvalitetu i komfor pacijentima ustanove.

Ukupna vrijednost sanacije iznosi 4.237.089,03 kn. Od toga je policom osiguranja kod Croatia osiguranja pokriveno oko 60% ukupne investicije točnije 2.214.000,00 kn dok su ostatak osigurali Primorsko goranska županija: 500.000,00 kn, Ministarstvo zdravstva: 150.000,00 kn, Psihijatrijska bolnica Lopača iz vlastitih sredstava: 173.089,03 kn te na koncu Grad Rijeka: 1.200.000,00 kn.

Obilazak Psihijatrijske bolnice LopačaNakon obilaska obnovljenog dijela bolnice, gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo obnovom. Nažalost, prilikom požara je jedna osoba stradala, ali su zahvaljujući požrtvovanoj i pravovremenoj intervenciji djelatnika bolnice ostali pacijenti uspješno evakuirani.

Zgrada je bila osigurana i osiguranje je pokrilo oko 50% troškova obnove. Ministarstvo zdravstva, unatoč velikim obećanjima koja su dana na licu mjesta kada su bolnicu neposredno nakon požara posjetili premijer Plenković i ministar Kujundžić, proslavilo se sa 150.000,00 kn.

Gradonačelnik je pojasnio današnji status bolnice, koja je 90-ih godina trebala biti zatvorena, ali je brigu o njoj preuzeo Grad Rijeka i time spasio rad bolnice na dobrobit pacijenata kao i radna mjesta djelatnika.

Obersnel: Lopača ima pravo na decentralizirana sredstva koja ne dobiva

„Grad je 2002. godine konačno dobio status osnivača, a kasnije je izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti određeno da i jedinice lokalne i regionalne samouprave mogu biti osnivači specijalnih bolnica. Iako je zakonom određeno da se iz poreznih prihoda, koje izdvajaju svi porezni obveznici, dio novaca vraća prema zdravstvenim ustanovama, Županija koja ta sredstva dobiva smatra da se to odnosi samo na županijske ustanove. Ministarstvo smatra da ne treba donositi posebnu odluku kojom bi ta sredstva dobivao i Grad Rijeka pa je ova bolnica jedina specijalna bolnica u vlasništvu jedinice lokalne samouprave koja ne dobiva decentralizirana sredstva. To je velika nepravda koju smo kroz brojne razgovore pokušali riješiti, ali jedni prebacuju odgovor na druge, pa ćemo nažalost vjerojatno pokrenuti zaštitu naših prava putem suda jer Lopača ima pravo na ta sredstva. To nije pitanje principa, to je pitanje standarda bolnice, standarda pacijenata i djelatnika.“ kazao je gradonačelnik Vojko Obersnel.

Obilazak Psihijatrijske bolnice LopačaZamjenik Nikola Ivaniš nadodao je kako Ministarstvo nije imalo i nema volju da se ova ustanova uključi u decentralizirana sredstva, zato je jedini pravorijek pitanje prava i u tom ćemo pravcu morati nešto učiniti.

Ravnatelj Psihijatrijske bolnice Lopača Neven Ivanović zahvalio je svima koji su financijski pomogli obnovu i sanaciju bolnice kao i projektantima te izvođaču Barić gradnji. Prije obnove na tom je odjelu bilo 33 kreveta, a sada je broj kreveta smanjen čime je povećan standard i kvaliteta usluge, prvenstveno za pacijente, ali i liječnike. Obnovljen je drugi i dijelom treći kat, koji je već useljen, a dijelom su sanirane i prostorije prvog kata i prizemlja koje su također stradale prilikom gašenja. Program obuhvaća stacionarno (165 kreveta), ambulantno liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti, u prvom redu iz Primorsko-goranske županije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske.

Bolnica ima u okviru kapaciteta ugovoreno 50 kreveta sa HZZO-om za liječenje kroničnih bolesti od čega 10 kreveta za adolescente.

Grad Rijeka je u 2019. za Psihijatrijsku bolnicu Lopača izdvojio 8.276.016,79 kn, a u proteklih 5 godina preko 35.700.000,00 kn.

Osim od Grada Rijeke, Bolnica ostvaruje prihode od HZZO-a, Ministarstva zdravstva, te od pruženih usluga korisnicima.