Započeli upisi u Proljetni ciklus Sveučilišta za 3. dob

29.03.2016.

Započeli upisi u Proljetni ciklus Sveučilišta za 3. dob

Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Gradom Rijekom i Gradom Opatijom, zainteresiranim građankama i građanima s prebivalištem u PGŽ, starijim od 55 godina, sa završenom srednjom školom i više, nudi novi proljetni ciklus u sklopu projekta Sveučilište za 3. dob. Po prvi puta, Sveučilište za 3. dob, kao ciklus predavanja nudi 2 manja ciklusa - 2 različite teme (povijest umjetnosti i psihologiju) obrađene u ciklusima od 5 predavanja.

sveuciliste-za-3-dob

Zainteresirani mogu odabrati samo jedan ciklus ili oba ciklusa predavanja (jer su rasporedom planirana jedan za drugim):

Ciklus predavanja iz povijesti umjetnosti: Umjetničko bogatstvo jadranskih gradova
5.-19. travnja 2016. utorkom i srijedom od 17:00-18:30
MJESTO ODRŽAVANJA: Filozofski fakultet (kampus Sveučilišta u Rijeci)
PREDAVAČ: doc. dr. sc. Damir Tulić (Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci)
Ciklus će ukazati na vrijedne, no široj javnosti slabije poznate spomenike, odnosno slike, skulpture ili ambijente bez kojih bi likovna baština Hrvatske bila nezamisliva. Naglasak je stavljen na razdoblje od 15. do 19. stoljeća, odnosno na razdoblje najjačeg umjetničkog procvata jadranskih gradova. Posebno će se spomenuti barokno bogatstvo grada Rijeke te sjaj riječke palače Šećerane u drugoj polovici 18. stoljeća.

Ciklus predavanja: Socijalna i razvojna psihologija
28.4.-25.5. 2016. četvrtkom od 17:00-18:30
MJESTO ODRŽAVANJA: Filozofski fakultet (kampus Sveučilišta u Rijeci)
PREDAVAČICA: doc. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica te studentice i studenti 2. godine psihologije (Filozofski fakultet u Rijeci)
Profesorica će ponuditi odgovore na pitanja o stavovima - možemo li ih mijenjati i ponašamo li se uvijek u skladu s njima?, stereotipima i predrasudama - zašto smo netolerantni prema drugim grupama?, te kako dobri ljudi postaju zli? Studentice i studenti Odsjeka za psihologiju prikazat će nova istraživanja i spoznaje o promjenama u psihološkom funkcioniranju povezanima sa starenjem.

Tečaj slikarstva je popunjen i više se nije moguće prijaviti.
Sveučilište za 3. dob, program u kojem je dosad sudjelovalo preko 500 polaznica i polaznika, neformalno je obrazovanje kojim se ne stječu kvalifikacije biti zvanja. Upisnina u pojedini ciklus predavanja je 150,00 kn.

Prijave (kao i sve informacije, raspored i sadržaj predavanja) od 29. 3. do 1. 4. (od 9 do 16 sati), tel. 584 – 861; e-mail: 3dob@uniri.hr (informacije su dostupne i na stranici www.uniri.hr