Projekt 'Komercijalizacija inovacija'

03.10.2017.

Zaklada FIPRO povećala iznos za poduzetnike s inovacijama u Primorsko-goranskoj županiji

Zaklada FIPRO i Primorsko-goranska županija (Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj) zajedno će dodijeliti do 520.000 kuna fizičkim osobama koje namjeravaju osnovati poduzeće te mikro i malim poduzećima kroz projekt Komercijalizacija inovacija. Ovih dana Zaklada je objavila drugi Javni poziv u 2017. godini za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava, nakon što je prethodnim, u suradnji s Gradom Rijeka, već dodijeljeno oko 175 tisuća kuna bespovratnih sredstava.

Zaklada FIPRO i Primorsko-goranska županija (Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj) zajedno će dodijeliti do 520.000 kuna fizičkim osobama koje namjeravaju osnovati poduzeće te mikro i malim poduzećima kroz projekt Komercijalizacija inovacija. Ovih dana Zaklada je objavila drugi Javni poziv u 2017. godini za podnošenje zahtjeva za dodjelu  financijskih sredstava, nakon što je prethodnim, u suradnji s Gradom Rijeka, već dodijeljeno oko 175 tisuća kuna bespovratnih sredstava.
Foto: Zaklada FIPRO

Cilj projekta 'Komercijalizacija inovacija' je razvoj i promocija inovatorstva, novih proizvoda, postupaka i usluga ili poboljšanje već postojećih inovacija. Dodjelom financijskih sredstava želi se pomoći poduzetnicima u Primorsko-goranskoj županiji u fazi plasiranja inovacije na tržište.

Sredstva se dodjeljuju za financiranje troškova razvoja i komercijalizacije inovacija; izrade ili nabave potrebne opreme, alata i materijala za izradu inovacije; izrade, ispitivanja, usavršavanja prototipa proizvoda ili postupka pružanja usluge; pripreme za izlazak na tržište, promotivnih aktivnosti te aktivnosti ugovaranja i razvoja distributivno prodajnih kanala; certificiranja ili atestiranja proizvoda ili usluga radi izlaska na tržište te pretraživanja stanja tehnike, pripreme i zaštite intelektualnog vlasništva.

„Ove godine dodijelit će se ukupno 695 tisuća kuna poduzetnicima u Primorsko-goranskoj županiji iz Zaklade zahvaljujući odličnoj suradnji Zaklade s Gradom Rijeka i Primorsko-goranskom županijom. Pokazalo se da financijska sredstva i u manjim iznosima po poduzetniku mogu značajno ubrzati plasman proizvoda ili usluge na tržište i osigurat im daljnji rast i razvoj“ izjavio je ravnatelj Zaklade Boris Golob. 

Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava po pojedinom natjecatelju je 200 tisuća kuna, dok je minimalan iznos 50 tisuća kuna.

Prijave se zaprimaju do 30.10.2017. godine do kraja dana. Informacije i potrebni obrasci (obrazac Zahtjeva, obrazac Skupne izjave te obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti) mogu se dobiti na službenim mrežnim stranicama zaklade FIPRO, na službenim stranicama PGŽ ili upitom na: fipro@fipro.hr.

Rezultati natječaja će biti objavljeni na službenim mrežnim stranicama Zaklade.