Upozorenje građanima!

19.04.2019.

Zabranjeno korištenje plaže Sablićevo zbog opasnosti od odrona

Grad Rijeka moli građane da ne koriste zatvorenu plažu Sablićevo, zbog opasnosti od odrona. Radi toga je na zaključanim vratima ulaza na plažu i istaknuta oznaka „zabrana prolaza“.

Opasnost od odrona

„S obzirom na to da je u više navrata uočeno korištenje plaže, upozoravamo i molimo građane da poštuju zabranu i ne koriste plažu iz sigurnosnih razloga“, navodi se.

Također se dodaje, da je izrađena tehnička dokumentacija i u tijeku je postupak javne nabave za ugovaranje radova zaštite stjenskog pokosa na plaži Sablićevo zapad.

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Pećine