Dani otvorenih vrata EU projekata

15.05.2019.

Za građane organiziran vođeni obilazak kompleksa Benčić

U okviru Dana otvorenih vrata EU projekata, u četvrtak, 16. svibnja 2019., održat će se obilazak kompleksa Benčić u kojem se u sklopu projekta Europske prijestolnice kulture grade Dječja kuća, nove zgrada Muzeja grada Rijeke i Gradske knjižnice, a u kojeg je već preselio Muzej moderne i suvremene umjetnosti.

Početkom tjedna započeli su radovi na uređenju još jednog objekta u sklopu kompleksa Benčić – prenamjeni tzv. Ciglene zgrade u Dječju kuću. Prva takve vrste u Hrvatskoj, dječja kuća ugostit će niz programa namijenjenih djeci od 0 do 12 godina, a kultura u Dječjoj kući sezat će puno dalje od sadržaja koji se gleda, sluša ili čita – kulturu u Dječjoj kući djeca osmišljavaju, stvaraju, dijele i primaju.

Obilazak će započeti ispred zgrade Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (Krešimirova 26c), a održat će u dva termina, s početkom u 17 sati i s početkom u 18 sati.

Također, okupljenima će nakon obilaska kompleksa, u zgradi Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, biti prezentiran EU projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ i „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“.

Razgled i obilazak lokacije i prezentacije EU projekata voditi će Ivan Šarar, pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke.

U okviru tradicionalnog obilježavanja Europskog tjedna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije organizira „Dane otvorenih vrata EU projekata” koji će se ove godine održavaju od 9. do 19. svibnja.

U kompleksu Benčić u tijeku su radovi na uređenju Palače Šećerane – nekadašnje upravne zgrade industrijskog kompleksa u koju će preseliti Muzej grada Rijeke. U tijeku su i radovi na izgradnji Dječje kuće, jedinstvenog objekta u Hrvatskoj u kojoj će više ustanova u kulturi stvarati kulturne sadržaje za djecu i u koju će preseliti Dječja knjižnica Stribor, te radovi na uređenju okoliša kompleksa.

Uskoro kreću radovi i na objektu buduće Gradske knjižnice, a Muzej moderne i suvremene umjetnosti već je preselio u prvi preuređeni objekt kompleksa Benčić.