Odobreno kreditno zaduženje KBC-a Rijeka za ukupno 750 milijuna kuna

05.07.2018.

Vlada dala jamstvo za gradnju druge faze nove bolnice na Sušaku

Odobreno kreditno zaduženje KBC-u Rijeka za ukupno 750 milijuna kuna. Izgradnja buduće „bolnice za majku i dijete“ kreće krajem godine.

KBC - Nova bolnica na Sušaku

Vlada RH odobrila je jamstvo za kreditno zaduženje riječke bolnice u iznosu od 680 milijuna kuna, čime će se s dosad uloženih 70 milijuna kuna u cijelosti pokriti troškovi projekta Nove bolnice na Sušaku vrijednog 750 milijuna kuna.

Ova za Rijeku i Primorsko-goransku županiju povijesna odluka znači da se uskoro može očekivati početak gradnje objekata iz druge faze projekta Nove bolnice na Sušaku, budući da je natječaj pripremljen.

U manje od godinu dana nakon početka pripremnih radova 2016. godine, uspješno je završen iskop građevinske jame objekta buduće „Bolnice za majku i dijete“ koja će ukupno imati 8 etaža, od toga dvije podzemne. Kompleksan projekt uključuje prostor za klinike dječje bolničke zaštite, ginekologije i porodništva te tehnološko-gospodarski blok i višeetažno parkiralište. U nadzemnim etažama pored dječje bolnice i Klinike za ginekologiju i porodništvo bit će smješteni i svi bolnički laboratoriji objedinjeni za potrebe čitavog KBC-a.

Izgradnja bolnice kapitalna je investicija Ministarstva zdravstva i Vlade Republike Hrvatske koja će obilježiti budućnost i kvalitetu medicinske skrbi za građane ovog dijela Hrvatske.

Valja istaći kako je kako je Grad Rijeka odlukom da bez naknade prepusti KBC-u Rijeka više od 37 tisuća kvadratnih metara za izgradnju novog KBC-a, te zamjenom nekretnina između Grada i KBC-a, odnosno Ministarstva zdravlja, stvorio preduvjete da se u izgradnju nove bolnice uopće i krene. Osim same vrijednosti zemljišta, Grad će u izgradnji nove Sveučilišne bolnice sudjelovati i izgradnjom potrebne komunalne infrastrukture.