S gradonačelnikovog kolegija

09.01.2018.

Utvrđeni iznosi novčanih pomoći iz gradskog socijalnog programa

Autor: Ivica Nikolac

Početkom svake godine, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, riječki gradonačelnik utvrđuje visine iznosa za pojedine oblike pomoći utvrđene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke. Riječ je o pravima koja su većinom iznad državnog standarda, pa je prošle godine raznim oblicima pomoći bilo obuhvaćeno gotovo 9.000 korisnika, koji su koristili preko 17.000 različitih prava koje omogućuje Socijalni program Grada Rijeke, za što je iz proračuna izdvojeno oko 30 milijuna kuna.

Početkom svake godine, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, riječki gradonačelnik utvrđuje visine iznosa za pojedine oblike pomoći utvrđene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke. Riječ je o pravima koja su većinom iznad državnog standarda, pa je prošle godine raznim oblicima pomoći bilo obuhvaćeno gotovo 9.000 korisnika, koji su koristili preko 17.000 različitih prava koje omogućuje Socijalni program Grada Rijeke, za što je iz proračuna izdvojeno oko 30 milijuna kuna.

Kako je na prvom ovogodišnjem redovnom kolegiju naglasio gradonačelnik Vojko Obersnel, tom iznosu treba pridodati oko 5-6 milijuna kuna koje kao potpora socijalnom programu izdvajaju gradska komunalna i trgovačka društva, za usluge koje pružaju.

Mjere populacijske politike

U okviru mjera populacijske politike za 2018. godinu, sukladno Strategiji razvoja Grada Rijeke 2014.-2020. godine, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, svakom roditelju s prebivalištem na području grada Rijeke, za svako novorođeno dijete omogućit će se korištenje jednokratne novčane potpore za opremu novorođenog djeteta. Novčana potpora za prvo dijete iznosi 1.500,00 kuna, za drugo dijete 2.000,00 kuna te za treće i svako sljedeće dijete 3.000,00 kuna.

Također, pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta, u visini od 2.000,00 kuna, kao jedno od prava iz socijalne skrbi, može ostvariti korisnik koji ispunjava jedan od uvjeta, bilo da je riječ o socijalnom uvjetu – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, uvjetu prihoda, posebnom uvjetu – dijete HRVI iz Domovinskog rata i dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata te uvjet jednoroditeljstva.

Još deset novčanih pomoći

I ove će se godine mjesečne cijene boravka u jaslicama i vrtićima za korisnike koji ispunjavaju uvjet doplatka za djecu, umanjivati u iznosu od 30% pune mjesečne cijene. Redovitim učenicima srednje škole i redovitim studentima koji ispunjavaju socijalni uvjet; odnosno ako je riječ o djetetu smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata utvrđena je novčana pomoć u visini do 1.000,00 kuna. Takav je vid pomoći prošle godine koristilo 89 korisnika.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine najmoprimcu koji plaća zaštićenu najamninu, odnosno najmoprimcu koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe utvrđuje se u visini od 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do iznosa od 1.000,00 kuna mjesečno.

Visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (podstanarina), za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, ovisno o broju članova kućanstva utvrđuje se za samca u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, za dvočlano kućanstvo 750,00 kuna mjesečno, za tročlano kućanstvo 750,00 kuna mjesečno, za četveročlano kućanstvo u iznosu od 800,00 kuna mjesečno. Ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakoga člana povećava se za 100,00 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 1.500, 00 kuna. Za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet: pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na osobnu invalidninu, pravo na naknadu do zaposlenja i pravo na socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije ili uvjet prihoda u iznosu od 500,00 kuna mjesečno za samca te za višečlano kućanstvo, u iznosu od 750,00 kuna mjesečno. Za korisnike koji ispunjavaju uvjet jednoroditeljstva visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova podstanarine iznosi 750,00 kuna mjesečno. Ovaj oblik pomoći protekle je godine koristilo 842 korisnika.

Što se tiče visina iznosa naknade za troškove električne energije, ona je ostala na istoj razini kao i do sada te za samca iznosi 150,00 kuna mjesečno, za dvočlano kućanstvo 200,00 kuna mjesečno, za tročlano kućanstvo 300,00 kuna mjesečno, te za četveročlano kućanstvo 400,00 kuna mjesečno. Ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakog člana povećava za 50,00 kuna mjesečno.

Jedno od novih prava iz socijalne skrbi uvedenih prošle godine je i pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja, koje jednom godišnje može ostvariti korisnik- samac koji ispunjava socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb će za proračunsku godinu sklopiti ugovor s tvrtkama odnosno trgovinama koje imaju na raspolaganju asortiman kućanskih uređaja. Poklon-bon iznosi 1.000,00 kuna po korisniku. Procjena Odjela je da će korisnika ovog oblika pomoći u 2018. godini biti oko 450.

Za pomoć umirovljenicima oko 2,4 milijuna kuna

Umirovljenici koji ispunjavaju uvjet mirovinskog prihoda, koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i čiji mjesečni iznos mirovine, u koji se uračunava i zaštitni dodatak za tekući mjesec, ne prelazi iznos od 1.400,00 kuna, ako im mirovina iznosi 1.000,00 kuna mjesečno ili manje, ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.200,00 kuna.

Umirovljenici čija mirovina iznosi 1.000,01 kuna do 1.400,00 kuna ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 150,00 kuna. Mjesečni iznos pomoći doznačuje u pravilu putem banke, do kraja mjeseca za protekli mjesec. Planirana sredstva za ovaj oblik pomoći u Proračunu Grada Rijeke u 2018. godini iznose 2.450.000,00 kuna.

Pravo na ovu vrst novčane pomoći nemaju oni umirovljenici koji na području Republike Hrvatske imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor.

Utvrđeni su i kriteriji za sudjelovanje u podmirenu troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača. Korisnik-samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u visini od 80% mjesečnog prihoda; korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40% mjesečnog prihoda; a korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od prihoda Korisnika u visini od 20% mjesečnog prihoda.