Ukupni iznos šteta pričinjenih ove godine iznosi više od 900 000 kuna

08.11.2011.

Uništavanje javne imovine

Autor: Radio Rijeka

Djelatnici Rijeka prometa upravo rade na sanaciji inoks-rukohvata na stepeništu između Zagrada i Teatra Fenice.

Panorama Rijeka

Rukohvat su u drugom pokušaju, ovog vikenda, porušili vandali. U odjelu gradske uprave za komunalni sustav još ne mogu potvrditi koliki je iznos pričinjene štete.

Kažu da je vandalizam prijavljen policiji a sumnjaju na skupinu koja se u dane vikenda okuplja i konzumira alkohol na tim stepenicama.

Ukupni iznos šteta pričinjenih ove godine Gradu Rijeci uništavanjem javne imovine,a uglavnom je riječ o grafitima, razbijenim kantama za smeće, klupama i opremi dječjih igrališta, te krađi slivnika, metalnih poklopaca i ograda, iznosi više od 900 000 kuna.

Izvor: Radio Rijeka