e-Konzultacije Grada Rijeke

08.11.2017.

Uključite se u Savjetovanje o Planu gospodarenja otpadom do 2022. godine

Grad Rijeka poziva građane da se uključe u danas otvoreno Savjetovanje s javnošću o Planu gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Planom su određene mjere kojima će Grad Rijeka uspostaviti ili unaprijediti javnu uslugu prikupljanja otpadom, ali i odvojeno prikupljanje otpada s pripremom za recikliranje.

Gospodarenje otpadom na području Grada Rijeke tiče se svih građana, a jednako tako i pravnih osoba čija djelatnost je na bilo koji način povezana s proizvodnjom ili pak zbrinjavanjem otpada.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavio je Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću odnosno poziv na javni uvid s javnim izlaganjem o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godine. Nacrt će od sutra biti dostupan na mrežnim stranicama Grada Rijeke, a javna rasprava će trajati 30 dana, nakon čega ide u raspravu na Gradsko vijeće.

Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeka za razdoblje 2017. – 2022. godine temeljni je dokument kojem je cilj uspostava cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom na području Grada Rijeke odnosno kojim se, na temelju analize postojećeg stanja i zakonski postavljenih ciljeva gospodarenja otpadom, određuju mjere i aktivnosti potrebne za poboljšanje organizacije sustava gospodarenja otpadom, financiranje sustava te jačanje svijesti i participacije javnosti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. otvoreno je do 7. prosinca 2017. i dostupno na stranicama e-konzultacija Grada Rijeke.

Uvid u Nacrt Plana u analognom obliku  omogućen je u prostorijama Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju, radnim danom od 8.00 do 15.00 sati, a održat će se i njegovo javno izlaganje, i to 20. studenog u 18,30 sati u Gradskoj vijećnici, Korzo 16.

Građani mogu komentirati sve dijelove Nacrta Plana, predlagati bolja rješenja ili pak davati konstruktivne primjedbe na postojeća.