RIJEKA

09.03.2016.

U projektu e-županija još devet kvarnerskih lokalnih jedinica

Sporazum o suradnji u okviru projekta e-županija, kojim se uređuje suradnja na planiranju i izgradnji otvorene širokopojasne pristupne elektroničke komunikacijske mreže za brzi internet na području devet gradova i općina u Primorsko-goranskoj županiji potpisali su u utorak predstavnici županije, Regionalne energetske agencije (REA) "Kvarner" i čelnici devet lokalnih jedinica.

Sporazum su potpisali župan Zlatko Komadina, direktor REA "Kvarner" Darko Jardas te gradonačelnici i načelnici Kraljevice, Novog Vinodolskog, Vrbovskog, Crikvenice, Kostrene, Jelenja, Lokava, Općine Vinodolske i Čavli.

Riječ je o trećoj fazi provedbe projekta e-županija, koji je počeo 2012., a kojim županija želi osigurati suvremenu regionalnu elektroničku upravu, pristup mreži za sve građane i njihovo veće uključivanje u moderno informacijsko društvo. Do sada se u projekt e-županija uključilo 18 lokalnih jedinica od ukupno njih 36, a tijekom 2016. planira se uključivanje preostalih. Županija je za provedbu projekta e-županija utrošila 870.000 kuna, a za uključivanje ostalih lokalnih jedinica osigurat će se još 255.000 kuna.

Župan Komadina rekao je da  je nakon početka projekta i snimanja stanja postojeće infrastrukture uspostavljena suradnja s lokalnim jedinicama, kako bi se omogućio pristup mreži za sve građane te je podsjetio da je projekt kandidiran na tzv. Junkerovu listu investicija u Europskoj uniji.

Zamjenik župana Marko Boras Mandić naglasio je da se želi omogućiti jednaka razina usluge za sve građane te da projekti, kao što su praćenje nastave na daljinu ili poboljšanje usluga za poslovne subjekte, povećavaju kvalitetu života.

Direktor REA Kvarner Jardas naveo je da je županija, surađujući s HEP-om, osigurala 500.000 kuna za polaganje oko 50 kilometara cijevi u koje će se uvesti telekomunikacijski  kabeli na području Gorskog kotara, a  tijekom radova na cestama,  također se nastoji osigurati polaganje cijevi i tako smanjiti troškove.