Još jedna rekordna turistička godina

10.01.2020.

U 2019. gotovo milijun noćenja na riječkom području

Rijeka i riječki prsten ostvarili su gotovo milijun noćenja u 2019. godini, izvijestila je Turistička zajednica grada Rijeke. Riječko područje je među destinacijama Kvarnera ostvarilo najveći rast turističkog prometa od 7% dolazaka i 14% noćenja.

U 2019. godini ostvareno je 924.203 noćenja i 250.284 dolazaka, što je odličan uvod u 2020. godinu kada Rijeka postaje Europska prijestolnica kulture. U periodu 2016. - 2019. povećan je turistički promet za oko 500.000 noćenja (83%), dok je u periodu 2013. - 2019. povećan za 302%.

Na području grada Rijeke u 2019. godini ostvareno je 166.534 dolazaka, što je 7% više u odnosu na 2018. godinu. Također je ostvaren turistički promet od 467.639 noćenja, što je 15% više u odnosu na 2018. godinu.

Na području grada Rijeke u 2019. godini prosječni broj ukupno raspoloživih ležajeva iznosio je 8.280, od čega je u funkciji bilo pet hotela, dva prenoćišta i petnaest hostela.

U 2019. godini strani turisti ostvarili su 387.877 noćenja, što čini 83% u ukupno ostvarenim noćenjima. Najviše noćenja su ostvarili državljani Njemačke, potom slijede državljani Italije, Mađarske, Poljske, SAD-a, Francuske, Španjolske i Austrije. Domaći turisti ostvarili su 79.762 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem 2018. godine broj domaćih noćenja veći je za 27%, dok su u ukupno ostvarenim noćenjima domaći turisti sudjelovali sa 17%.

Prema podacima iz eVisitor informacijskog sustava, u 2019. godini najviše noćenja ostvarili su turisti iz dobne skupine od 19 do 30 godina, koji s 118.418 ostvaruju udio od 25,32% u ukupno ostvarenim noćenjima. Najviše noćenja je ostvareno u privatnom smještaju 56,74%, a prosječna duljina boravka gostiju je 2,87 dana.

U prosincu je Riječko područje ostvarilo 20,8 % prometa Kvarnera odnosno 27.999 noćenja, dok je Rijeka u prosincu ostvarila rekordni turistički promet od 6.347 dolazaka i 18.956 noćenja, što čini porast turističkog prometa u odnosu na prošlu godinu od 13%. Time Rijeka Advent potvrđuje status kao odličan motiv dolaska u prosincu koji je ujedno i zaključni događaj za još jednu rekordnu turističku godinu.

Zadovoljan rekordnim turističkim prometom od gotovo milijun noćenja, direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa izjavio je kako je rezultat izuzetan uzimajući u obzir da se u tri prošle godine promet povećao za skoro 500 tisuća noćenja, odnosno 83%. „Rekordna godina za riječki turizam izvrstan je uvod u godinu gdje će Rijeka kao Europska prijestolnica kulture privlačiti još više znatiželjnih turista, pa nema sumnje da će se pozitivan trend nastaviti.“, navodi Škarpa uz zahvale svima koji su na bilo koji način doprinijeli ovom rezultatu, posebno privatnim iznajmljivačima, hotelijerima i putničkim agencijama.