Portić, strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece

09.06.2014.

Tete pričalice vraćaju osmjehe na dječja lica

Strukovna udruga Portić, iz Rijeke, već devetu godinu pomaže djeci u njihovom razvoju i dobrobiti, kao i njihovim roditeljima u odgoju. Njihov najpoznatiji i najcjenjeniji projekt jest Pripovjedač/ica priča u Dječjoj bolnici Kantrida, od milja nazvan Teta pričalica, koji za cilj ima osnažiti dijete i njegove roditelje kako bi se smanjile negativne posljedice hospitalizacije.

Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece Portić odlučila je organiziranim volontiranjem uz sustavnu stručnu podršku doprinijeti ublažavanju negativnih pojava pri hospitalizaciji djece smještene u Dječjoj bolnici Kantrida, a želju za volontiranjem  izrazili su studenti humanističkih, društvenih ali i prirodnih usmjerenja te profesionalci odgajatelji i učitelji, a priključuju se i drugi zainteresirani pojedinci.

Ovakva humanitarna inicijativa prepoznata je od strane lokalne zajednice, što je vidljivo u njihovim brojnim korisnicima, te različitim državnim i međunarodnim institucijama koje su odlučile podržati projekte, poput UNICEF-a i Narodnog učilišta. Potrebitost ovakvog društvenog rada prepoznali su i građani koji su se u velikom broju javili za volonterski angažman, te danas Portić broji 130 volontera educiranih za sudjelovanje u projektu Teta pričalica. Od 2014. godine Teta pričalica se širi i u Zagreb, zahvaljujući sklopljenom ugovoru o partnerstvu između Udruge Portić i Smiješak za sve. Portiću je, za isti projekt, 2013. dodijeljena godišnja nagrada Grada Rijeke, te počasna nagrada za socijalnu integraciju Zaklade ERSTE.

Kako bi upoznali javnost s djelovanjem ove udruge, te potakli i druge da se priključe ovakvim dobrotvornim projektima, u nastavku donosimo intervju s Mejremom Reuter, stručnom suradnicom Portića.

Zašto ste se uključili u projekt?

Mejrema: Projekt Teta Pričalica je samo nastavak onog što sam u posljednjih 20 godina radila na tri kontinenta. Boravak djece u bolnici neprirodna je pojava. Treba je na sve moguće načine olakšati dječici. Pa gdje ćete ljepše od čarolije kreativnog u pjesmi i riječi, u ritmu i mašti. Mislim da je formula kreativnog nadahnula mnoge da nastave, pa tako i ja nastavljam, jer vidim rezultate odmah, ispred sebe. A nikada ne znate gdje vaš utjecaj prestaje. Kad se jedna legenda rodi teško je da će ikada umrijeti, kažu stari.

Što ste učinili do sada?

Mejrema: Održali smo dvije interaktivne priče na odjelima fizikalne terapije i kirurgije Dječje bolnice Kantrida u Rijeci, dvije radionice sa volonterima Strukovne udruge Portić  i to sve u posljednjih deset dana u njihovoj izvrsnoj organizaciji. Prije par mjeseci sam sa Udrugom Smiješak za sve igrala interaktivnu priču sa djecom i roditeljima u Dječjoj bolnici Srebrnjak i održala radionice sa njihovim volonterima.

Koji su daljnji planovi?

Mejrema: Nakon Festivala bajki u Ogulinu Strukovna udruga Portić i ja nastavljamo suradnju, jer nam je u planu osnažiti ovakve programe i u drugim gradovima. Split, Šibenik, Zadar, otoci... Nepregledan je niz informacija i zadataka koje možemo podijeliti konstantnim seminarima i otvaranjem projekta na sve strane, u vrtiće, škole, bolnice, pa i Udruge za djecu sa posebnim potrebama kao i svim skupinama volontera.

Kakva je to terapija, koji su učinci?

Mejrema: Terapeutska priča ima zadatak da podigne nivo radosti kod djeteta, a kod roditelja i medicinskog osoblja uspostavlja mijenjanje težišta sa konstantne brige na terapeutski nivo. Smiješak je uvijek dobar početak, recimo. Slijedi glazba koja je uvelike terapeutski raširena širom svijeta i priča, naravno, koja nas vodi u imaginarni svijet na trenutak da bi osnaživanje mašte potaknulo cirkulatorni proces promjene u raspoloženju, od tuge do radosti ponekad je dug put. Ja ga pokušavam sažeti u različiti fokus barem na trenutak tako da svako dijete ima pristup priči sa svih strana. Učinci su ponekad toliko dirljivi da ih danima prepričavamo. Nakon radionica interaktivnih priča u Dječjoj bolnici Kantrida, Tete Pričalice napisale su mi prekrasne komentare. Uglavnom sve oduševljene. To je lijepo. Da se to širi. Već sutradan izvele su istu priču na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje su kao gošće oduševile sve interaktivnom pričom Mala crvena kuća, a i  Učiteljski fakultet je zainteresiran za radionice.