Suradnja Grada Rijeke i Centra za socijalnu skrb

01.02.2012.

Smještaj beskućnika u prostoru Crvenog križa Rijeka

Zbog niskih temperatura, Grad Rijeka je, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, osigurao smještaj za beskućnike u Domu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, Janka Polića Kamova 32.

Panorama Rijeka

Kao i ranijih godina, beskućnici u Domu borave o trošku Grada, a tamo će biti smješteni dok budu trajali zimski uvjeti zbog kojih postoji opasnost od smrzavanja odnosno ugrožavanja života.

Policija će, tijekom pojačanih ophodnji, o građanima koji su u potrebi za smještajem obavijestiti Centar za socijalnu skrb te će takve osobe također biti smještene u Dom Crvenog križa.

O mogućnosti smještaja u Dom Crvenog križa obaviješteno je i vodstvo riječkog Prihvatilišta za beskućnike Ruže Svetog Franje. Beskućnike za koje nema mjesta u Prihvatilištu, s te adrese mogu uputiti u Dom Crvenog križa o trošku Grada Rijeke.

Inače, Grad Rijeka već 15 godina, jedini u Hrvatskoj, ima objekte tzv. “nužnog smještaja“ gdje se, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, mogu smjestiti građani kojima je to potrebno. Naime, smještaj specifičan jer se osobama koje tamo borave subvencioniraju režijski troškovi te na toj adresi mogu prijaviti svoje boravište na osnovu čega mogu ostvariti druga prava koja proizlaze iz sustava socijalne skrbi. Ovakav način stambenog zbrinjavanja trenutno koristi oko 430 građana.

U hitnim slučajevima, građani se privremeno smještaju u Dom Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, a u posljednje dvije godine Grad Rijeka osim Prihvatilišta za beskućnike "Ruže svetog Franje" financira i Udrugu „Oaza“ koja s korisnicima nužnog smještaja radi na psihosocijalnom osnaživanju.

Tagovi:
Sviđa se korisniku:

Ukupno <3: 2