Otuđena umjetnička djela

29.01.2019.

Sa šetnice ukradeni reljefi postavljeni u sklopu Europskog tjedna mobilnosti

Autor: Smiljana Radović Lagator

Neodgovorni pojedinci otuđili su reljefe koje je Grad Rijeka u suradnji sa Školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci i Udrugom Mandala postavio u kanjonu Rječine.

Neodgovorni pojedinci otuđili su reljefe koje je Grad Rijeka u suradnji sa Školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci i Udrugom Mandala postavio u kanjonu Rječine.

Naime, prošle godine za vrijeme Europskog tjedna mobilnosti Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke je u suradnji sa Školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci i Udrugom Mandala postavio četiri reljefa.

Učenički radovi su postavljeni 20. rujna 2018. godine na dionici Riječkih šetnica od Banskih vrata prema Mlinu Žakalj, kao početak projekta oplemenjivanja trase umjetničkim radovima.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem promovira Riječke šetnice od njihovog začetka. U suradnji sa raznim udrugama i školama organizira razne aktivnosti tokom cijele godine, te ih zajedničkim snagama uređuje i poziva na njihovo korištenje.

Nažalost neki neodgovorni pojedinci ne prepoznaju važnost ovakvih projekata i međusobnih suradnji, te uskraćuju građane i posjetitelje šetnice za nove vrijednosti koje se nastoje postupno ugraditi. 

Profesori škole su 30. prosinca 2018. godine uočili da su od 4 postavljena reljefa, 3 nasilno otuđena tj. ukradena.

Pozivamo građane da Gradu Rijeci dostave informacije koje bi mogle pomoći da se u najkraćem mogućem roku pronađu ukradena umjetnička djela.