Usvojen program održavanja prometnica i ostalih površina u zimskim uvjetima

07.11.2017.

Rijeka spremna za snježne padaline

Autor: Smiljana Radović Lagator

Usvajanjem programa održavanja prometnica i ostalih površina u zimskim uvjetima te osnivanjem Stožera zimske službe Grad Rijeka se pripremio za eventualne snježne padaline.

Rijeka spremna za snježne padaline

Radi održavanja prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, sprječavanja poledice i uklanjanja snijega nogostupa, trgova, stubišta, pješačkih zona, autobusnih stajališta i organiziranja javnog gradskog prijevoza, uprave te trgovačka i komunalna društva u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja, svake godine donose programe i vrše pripreme za rad i pružanje usluga u zimskim uvjetima.

Održavanje prohodnosti cesta na području Grada Rijeke u periodu od 15. studenog 2017. do 15. ožujka 2018. godine povjereno je, kao i prethodnih godina, tvrtki Ceste RijekaKako je istaknuto na gradonačelnikovom kolegiju, održavanje prohodnosti cesta na području Grada Rijeke u periodu od 15. studenog 2017. do 15. ožujka 2018. godine povjereno je, kao i prethodnih godina, tvrtki Ceste Rijeka, s time da je od 15. studenog 2017. do završetka važenja zimskih uvjeta obveza održavanja državnih cesta u obvezi Hrvatskih cesta.

Operativnim programima održavanja cesta utvrđena su četiri stupnja pripravnosti. Odluku o uvođenju pojedinog stupnja pripravnosti, ovisno o dnevnoj prognozi vremena, donosi rukovoditelj Stožera zimske službe nakon kontakta članova stožera iz Hrvatskih cesta i izvođača radova.

Na području Grada Rijeke ukupno ima 383,4 km cesta, od toga 345,2 km nerazvrstanih cesta i 38,2 km državnih cesta. U prvi prioritet intervencija uklanjanja snijega i poledice na cestama uključene su sve državne ceste, glavni cestovni pravci bivših županijskih i lokalnih cesta, kojima sad upravlja Grad Rijeka, kao i sve nerazvrstane ceste po kojima se odvija intenzivan javni gradski prijevoz te prilazi bolnicama, toplanama, deponiju smeća i sl. Radovi na osiguranju prohodnosti svih cesta iz I. prioriteta moraju se završiti u roku od 5 do 8 sati od prestanka padalina, računajući od početka intervencije.

Uklanjanje snijega i sprječavanje poledice na javnim površinama namijenjenim za pješake (javna stubišta, trgovi, autobusna stajališta i nogostupi uz koje nisu izgrađeni poslovni i stambeni objekti) u obvezi je Komunalnog društva Čistoća. Za provedbu zimskog programa KD Čistoća pripremilo je potrebnu mehanizaciju za dovoz pijeska i soli te za utovar i odvoz snijega, kao i opremu i materijal za posipavanje i uklanjanje leda.

Uklanjanje snijega i sprječavanje poledice na nogostupima ispred poslovnih i stambenih objekata u obvezi je vlasnika ili korisnika tih prostora. Nadzor nad čišćenjem tih prostora provodi Komunalno redarstvo, dok Prometno redarstvo pomaže prometnoj policiji u nadzoru jesu li vozila na prometnicama opremljena propisanom zimskom opremom.

Usvajajući operativni program te osnivajući Stožer zimske službe, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel pozvao je građane i vlasnike poslovnih prostora da se pridržavaju obveze uklanjanja snijega ispred svojih stanova i poslovnih prostora, a vozače da ne izlaze na prometnice bez zimske opreme. Istaknuo je kako se samo zajedničkim naporima nadležnih službi, građana i vlasnika poslovnih prostora može postići efikasno čišćenje snijega na prometnicama te pješačkim površinama.

Ovisno o prohodnosti cesta prijevoz putnika obavljat će se po prioritetima, a redoslijed uspostavljanja autobusnih linija usklađen je s prioritetima uklanjanja snijega s prometnica.

Građani će putem Stožera zimske službe biti redovno obavještavani o stanju na prometnicama, prometu, javnom prijevozu te redoslijedu i rokovima čišćenja.