Raspisan natječaj

07.11.2017.

Rijeka 2020 zapošljava direktora Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove

Tvrtka Rijeka 2020, koja upravlja projektom Europske prijestolnice kulture, danas je objavila natječaj za zapošljavanje direktora Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove. Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 22. studenog 2017. godine.

Tvrtka Rijeka 2020, koja upravlja projektom Europske prijestolnice kulture, jučer je objavila 2 natječaja za zapošljavanje, i to za radna mjesta: Voditelj ekonomskih poslova i Voditelj pravnih poslova. Rok za podnošenje prijava za oba radna mjesta je do 29. ožujka 2017. godine.

U opisu poslova Rijeka 2020 navodi da traži osoba koja ima razvijene upravljačke vještine i iskustva u planiranju, vođenju i koordiniranju poslova, odnosno iskustva u organizaciji poslovanja, u uspostavljanju, provođenju i praćenju unutarnjih organizacijskih procesa i/ili upravljanju sličnim tvrtkama ili ustanovama.

Glavni uvjeti za prijavu na natječaj su VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema iz polja ekonomije ili prava, te najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Direktora Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o. Uljarska 1,  HR-51000 Rijeka.

Više o natječaju, opisu posla i opisu poslova Sektora dostupno je na internetskim stranicama Rijeka 2020.