Objavljen natječaj za zapošljavanje

11.01.2018.

Rijeka 2020 traži osobu za radno mjesto tajnika

Tvrtka Rijeka 2020 u srijedu, 10. siječnja 2018., raspisala je natječaj za radno mjesto 'tajnik', navodeći da traže „osobu koja ima razvijene komunikacijske i organizacijske vještine, koja je samoinicijativna, savjesna, odgovorna i učinkovita, pokazuje visoku razinu pismene i usmene poslovne komunikacije na hrvatskom i engleskom jeziku, sklona je timskom radu te je otvorena za prilagodbu dinamičnom radnom okruženju. Prednost će imati kandidati/kandidatkinje koji imaju iskustva u obavljanju sličnih poslova i/ili imaju iskustvo rada u kulturi“. Rok prijave je 19. siječnja 2018.

Predaja prijavne dokumentacije za EPK

U opisu posla su tajnički poslovi, rad na poslovima prijema i otpreme pismena, vođenje rasporeda, organizacija sastanaka, komunikacija i korespondencija sa strankama, nabava uredskog materijala, organizacija prijema gostiju i organizacija putovanja, provedba unutarnje komunikacije, evidencija prisutnosti na radu i drugi slične poslove. Detaljan opis poslova dostupan je u prilogu natječaja na stranicama www.rijeka2020.eu.

Uvjeti su VŠS/VSS / VI/VII – 1 stupanj stručne spreme (odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili stručni studij), poznavanje rada na računalu, radne i organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu, vozačka dozvola B kategorije. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za tajnika–ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5,  HR-51000 Rijeka. Prijave na natječaj podnose se u roku od 9 dana od dana javne objave natječaja, a datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Cjelovit tekst natječaja, opis prijavne dokumentacije te ostale odredbe i napomene nalaze se na POVEZNICI.