Primarna selekcija otpada u Rijeci

30.06.2014.

Razmisli, reduciraj, recikliraj

Autor: Damir Jevtić

Riječka Čistoća u ovoj godini nabavlja i postavlja 4.845 novih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Time se, uz 3.000 novih spremnika koji su postavljeni 2013., nastavlja 15-godišnje uspješno izdvajanje iskoristivih komponenti iz komunalnog otpada na području Rijeke i okolnih gradova i općina.

Odgovorno ponašanje započinje u kućanstvu. Briga o okolišu i očuvanju prirodnih bogatstava započinje u našim domovima. Svatko može već danas odlučiti da će većinu svog otpada učiniti kvalitetnom sirovinom za recikliranje.

Gdje završava otpad koji ubacujemo u posebne spremnike za odvojeno prikupljanje otpada?

PAPIR

 

STAKLO, PLASTIKA I METAL

 

TETRAPAK

 

Iskustvo izdvajanja iskoristivih komponenti iz komunalnog otpada na području djelovanja Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka postoji gotovo 15 godina i kontinuirano se razvija. Još je 2003./2004. godine postavljeno 200 ekootoka s posudama za odvojeno odlaganje stakla, papira, plastične PET i aluminijske ambalaže, čime je postignut tada planirani omjer od jednog ekootoka na otprilike 1.000 stanovnika.

U periodu od 2008. do 2010. godine postavljen velik broj novih spremnika za otpad, među kojima i 300 posebnih plavih posuda namijenjenih odlaganju papira i preko 200 posebnih spremnika narančastog poklopca za odlaganje višeslojne tzv. tetrapak ambalaže, što je s postojećih 200-tinjak ekootoka za odlaganje papira, staklene i tzv. tetrapak ambalaže, predstavljalo značajan napredak odvojenog zbrinjavanja otpada.

Osim navedenoga, organiziran je i poseban sustav skupljanja kartonske ambalaže iz trgovačkih i drugih poslovnih objekata te njezino izdvajanje direktno iz posuda za miješani komunalni otpad u što je uključeno 10 malih vozila tzv. portera te 5 većih vozila tzv. autosmećara. Također su se izgrađena i stavljena u funkciju reciklažna dvorišta na Pehlinu i u Mihačevoj dragi, namijenjena građanima za izdvajanje svih vrijednih komponenti iz otpada, te se u sklopu reciklažnog dvorišta u Mihačevoj dragi pripremilo privremeno skladište vrijednog otpada sa sortirnicom i uređajem za njegovo prešanje i baliranje. Unutar reciklažnih dvorišta od veljače 2010. godine prikuplja se i sav otpad drvenog porijekla, obrađuje razvrstavanjem i drobljenjem, te odvozi putem ovlaštene tvrtke na daljnju obradu i zbrinjavanje. Tijekom 2011. godine unutar ekootoka, te u reciklažnim dvorištima Pehlin i Mihačeva draga postavljeno je 50 spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog tekstila, odjeće i obuće.

Tijekom 2013. godine posude već postojećih ekootoka namijenjene prikupljanju staklene ambalaže prenamijenjene su za zajedničko prikupljanje plastične, staklene i metalne ambalaže. Također je postavljeno ukupno 3.000 novih posuda za odvojeno prikupljanje otpada, od čega 750 plavih spremnika za papir, 800 narančastih spremnika za višeslojnu tzv. tetrapak ambalažu, 1.150 žutih spremnika za prikupljanje metala, stakla i plastike te 300 kompostera za biootpad. Od toga je na području Općine Viškovo postavljeno gotovo 1.100 posuda (oko 950 posuda volumena 240 litara i 150 kontejnera volumena 1.100 litara). Preostale posude postavljene su na područje ostalih 8 jedinica lokalne samouprave u kojima KD Čistoća gospodari otpadom tijekom siječnja i veljače 2014. godine.

KD Čistoća tijekom 2014. godine nabavlja 4.845 spremnika za odvojeno prikupljanje vrijednih vrsta otpada (po 1.515 spremnika za papir, za višeslojnu tzv. tetrapak ambalažu, te za prikupljanje metala, stakla i plastike kao i 300 kompostera za biootpad) koji se postavljaju na području Grada Rijeke i 8 jedinica lokalne samouprave u kojima KD Čistoća gospodari (radi se o gradovima Kastvu, Kraljevici i Bakru te općinama Kostrena, Čavle, Viškovo, Jelenje i Klana).

Na ovaj način kontinuirano se stvara sustav odvojenog zbrinjavanja otpada usklađen sa svim zakonskim propisima i načelima zaštite okoliša i gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, te je prilagođen gusto naseljenim urbanim sredinama i integralnom sustavu gospodarenja otpadom koji se izgrađuje u Primorsko-goranskoj županiji.

Volumni udio posebnih vrsta otpada izdvojenih iz ukupno prikupljenog otpada kreće se oko 11%, a još odgovornijim pristupom svih nas ta brojka može biti i veća.

I zato – razmisli, reduciraj, recikliraj!

Tagovi:
Sviđa se korisniku:

Ukupno <3: 1