Grad Rijeka izradio strateški dokument

24.10.2017.

Program za mlade odgovor na potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini

Autor: Ivica Nikolac

Usvajanjem Programa za mlade, Grad Rijeka želi odgovoriti na potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini te općenito poboljšati kvalitetu života mladih, rečeno je danas na gradonačelnikovom kolegiju.

Radi kontinuiteta provođenja programa Građanskog odgoja i obrazovanja u riječkim osnovnim školama, pokrenuta je izrada priručnika i za učenike sedmih i osmih razreda, rečeno je danas na gradonačelnikovom kolegiju. Priručnik će obuhvatiti sve dimenzije građanskog obrazovanja, obrađene na način primjeren dobi, a u njegovu će izradu biti uključeni predstavnici osnovnih škola, sveučilišta i civilnog sektora.

Riječ je o strateškom dokumentu koji proizlazi iz Nacionalnog programa za mlade i odnosi se na četverogodišnje razdoblje tijekom kojeg će se za svaku godinu, od 2018. do 2022., donijeti akcijski godišnji planovi koji će sadržavati detaljnu razradu ciljeva i aktivnosti kojima će se odgovoriti na potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini.

Kako je pojasnila pročelnica Sanda Sušanj, u svakom pojedinom području zacrtani su ciljevi koji se predloženim mjerama žele ostvariti, a za svaku pojedinu mjeru definirani su provedbeni zadaci, nositelji i suradnici u provedbi, rokovi provedbe, kao i indikatori provedbe. Cilj je bio izraditi dokument koji je potekao od mladih i koji odgovara na njihove želje i potrebe, stoga su mladi i organizacije koje se bave mladima te Savjet mladih Grada Rijeke aktivno bili uključeni u svaku fazu izrade.

Osnovane si radne skupine koje su obuhvatile sve sudionike koji su uključeni ili mogu doprinijeti stvaranju i implementaciji politika za mlade, od predstavnika lokalne samouprave zaduženih za donošenje i provedbu politika za mlade, predstavnika Savjeta mladih Grada Rijeke do predstavnika zainteresirane javnosti koji su mogli dati pozitivan doprinos ovoj temi.

U drugoj fazi izrade, mladi su također aktivno konzultirani dobivši priliku komentirati i predlagati izmjene i dopune prve verzije dokumenta. Time se nastojalo obuhvatiti i uključiti i one mlade osobe koje nisu sudjelovale na radionicama izrade Programa.

Programom su obuhvaćena područja koja se tiču obrazovanja, profesionalnog osposobljavanja i usavršavanja u kontekstu cjeloživotnog učenja, zapošljavanja i poduzetništva, socijalne i zdravstvene zaštite mladih, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, kulture i mladih, zatim sporta, tehničke kulture i slobodnog vremena. Prijedlog programa stavljen je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kako bi se dobile povratne informacije od zainteresirane javnosti u svezi predloženog Programa. Na nacrt predmetnog akta nije pristigla niti jedna primjedba ili prijedlog.

Program za mlade bit će upućen na jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća.