Novi prometni režim kroz centar grada

12.04.2019.

Preregulacija prometa u nedjelju zbog utrka festivala "Homo si teć"

Autor: Smiljana Radović Lagator

Zbog održavanja Festivala sporta i rekreacije „Homo si teć“, u nedjelju, 14. travnja od 9.30 do 15 sati u središtu Rijeke i Kostreni vrijedit će posebna prometna regulacija, javljaju iz Riječkog prometnog centra. Za vrijeme odvijanja utrke, prometnice kojima prolazi trasa utrke bit će zatvorene za sav promet osim za interventna vozila, vozila organizirane pratnje trkača i autobuse međugradskog prometa, u Rijeci će se promet odvijati sjevernim koridorom, a zbog prometne regulacije izmijenjene su i trase javnog gradskog i prigradskog javnog prijevoza.

Zbog održavanja Festivala sporta i rekreacije „Homo si teć“, u nedjelju, 14. travnja od 9.30 do 15 sati u središtu Rijeke i Kostreni vrijedit će posebna prometna regulacija, javljaju iz Riječkog prometnog centra. Za vrijeme odvijanja utrke, prometnice kojima prolazi trasa utrke bit će zatvorene za sav promet osim za interventna vozila, vozila organizirane pratnje trkača i autobuse međugradskog prometa, u Rijeci će se promet odvijati sjevernim koridorom, a zbog prometne regulacije izmijenjene su i trase javnog gradskog i prigradskog javnog prijevoza.

Utrka Riječkog maratona i Riječki polumatarona će se odvijati na trasi: Korzo – Scarpina – Fiumara – Ribarska – Delta most – Brajdica – lijevo na Hinka Bačića (D404) – Slavka Cindrića – Šetalište XIII. divizije – D8 prema Viktoru Lencu (Martinšćica) – nastavak po D8 – D8 (rotor: Šodići – Šetalište Kostrenskih boraca) – desno u Šetalište Kostrenskih boraca – desno u Ulicu Žurkovo – JK Galeb na Lungo mare – kod CB Copacabana ulicom Stara Voda – desno prema Termoelektrani – povratak preko Šetalište kostrenskoh boraca – D8 (rotor: Šodići – Šetalište kostrenskih boraca) – lijevo D8 – D8 prema Viktoru Lencu (Martinšćica) – nastavak po D8 – Šetalište XIII. Divizije – Ulica Slavka Cindrića - desno na Hinka Bačića (D404) – Ivana Zajca – lijevo Riva boduli – Molo longo – okret Dezinsekcija – Molo longo – Riva boduli – lijevo Riva – Žabica – Krešimirova – Zvonimirova – Liburnijska – Istarska – Opatijska – Preluk - okret – Opatijska – Istarska – Liburnijska – Zvonimirova – Krešimirova – Žabica – Ulica Riva – Ulica Ivana Zajca – Ribarska – Jelačićev trg – Scarpina – Korzo.

Preusmjeravanje prometa

Iz smjera istoka, promet će se već na raskrižju Bakar II preusmjeravati na Riječku zaobilaznicu i čvor Sv. Kuzam dalje prema centru Rijeke, jer će prometovanje preko Kostrene do centra Rijeke biti onemogućeno. Do Kostrene će se prometovati samo lokalno. Na riječkoj obilaznici na čvoru Vežica promet iz smjera Čvora Draga prema centru Rijeke preusmjeravati će se dalje preko Čvora Vežica i naselja Vežica, budući da će cesta  D404 biti zatvorena za sav promet.

Iz smjera zapada promet će se za smjer kretanja prema centru Rijeke već na opatijskom zavoju, preko Ulice Pavlovac, preusmjeravati dalje preko Riječke obilaznice, jer će ulice Opatijska, Istarska, Liburnijska i Zvonimirova biti zatvorene za sav promet.                                                                                          

Autbusne linije i parkirališta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Autobusi međugradskog prometa propuštat će se do autobusnog kolodvora Žabica preko ulice Nikole Tesle. Područje željezničkog kolodvora iskoristiti će se za čekanje i smještaj autobusa međugradskog prometa koji će se sa te pozicije, u dogovoru sa djelatnicima autobusnog kolodvora, propuštati južnim prometnim trakom (izvan podvožnjaka) Krešimirove ulice prema autobusnom kolodvoru. Izlazak autobusa iz autobusnog kolodvora vršiti će se Krešimirovom ulicom, sjevernim prometnim trakom (izvan podvožnjaka) te dalje preko ulice Alessandra Manzonia, također uz nadzor i regulaciju službenih osoba.

Parkirališta Putnička obala i Delta neće biti dostupna za korištenje u vrijeme utrke, s time da će parkiralište Delta biti u funkciji nakon 12.30 sati, odnosno kada se završe utrke koje se odvijaju prema istočnoj strani grada.

Privremene trase gradskih linija

Linije gradskog i prigradskog javnog prijevoza od 8 do 15 sati prometovat će privremenim trasama:

Smjer istok – zapad

 • Linija 1   Titov trg  – Grohovčeva – „Sjeverni koridor“– Vukovarska- Čandekova – Nova cesta – Lozičina (Baredice) – okretište linije 2A
 • Linija 1A  Grohovčeva – „Sjeverni koridor“ – Vukovarska – Čandekova – Nova cesta – Lozičina (Baredice) – okretište linije 2A
 • Linija 2 Titov trg – „Sjeverni koridor“ – Vukovarska – Čandekova – Nova cesta – Lozičina (Baredice) – Srdoči
 • Linija 3 Grohovčeva – „Sjeverni koridor“ – Vukovarska–  Čandekova – Nova cesta  –  Drnjevići – Bezjaki.
 • Linija 4 prometuje redovitom trasom do križanja Žrtava fašizma – Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu: „Most-spomenik“ – Titov trg – Grohovčeva – sjevernim koridorom do križanja s Prvomajskom, gdje se uključuje na redovitu trasu.
 • Linija 5 Grohovčeva – „Sjeverni koridor“ – Prvomajska, gdje se uključuje na redovitu trasu.
 • Linija 6  Titovo trg – Grohovčeva – „Sjeverni koridor“ – Vukovarska – Čandekova – redovitom trasom do Krnjeva.
 • Linije 7, 7A Titov trg – Grohovčeva – „Sjeverni koridor“ – Vukovarska – redovitom trasom do Hosti/Pehlina.
 • Linija 8  prometuje skraćeno i to na relaciji Trsat-Školjić, u polasku sa Školjića kretat će prema prolaznom vremenu  sa stajališta na Titovom trgu. Prva stanica je Grohovčeva.
 • Linija 13, prometuje s Školjića, prva početna stanica je  „Most-spomenik“ – Titov trg i dalje redovitom  trasom.

Sve linije koristit će postojeća autobusna stajališta na „Sjevernom koridoru“ i stajalište na Most spomenika.

Smjer zapad – istok:

 • Linija 1, Most spomenik – Cindrićeva – Kumičićeva – Radnička rotor – J.P. Kamova. Od 13:00 sati linija 1 u smjeru istoka prometuje redovnom  trasom.
 • Linije 2, 6, 7 i 7A Most spomenik – Cindrićeva – Kumičićeva i dalje redovitim trasama.

Privremene trase županijskih  linija

Od 8:00 do 13:00 sati sve prigradske linije polaze s Školjića te kao početno stajalište koriste stajalište Grohovčeva u smjeru zapada i Most spomenik u smjeru istoka.

Od  13:00 do 15:00 sati  sve prigradske linije prometuju s Delte privremenim trasama prema zapadu, a redovitim trasama prema istoku.

LINIJE 10, 10A, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 27 i 29

Polazak

 • Linije 10 i 10A „Most-spomenik“- Cindrićeva – Kumičićeva – Podvežica – Z. Kučića – zaobilaznica – čvor Sv.Kuzam – Jadranska magistrala – podvožnjak (skretanje desno za Randiće) – Plodine (okretanje na parkiralištu).

Povratak

 • Linija 10 i 10A Plodine prakiralište – Sv.Lucija groblje ( skrećemo desno na magistralu) –stanica Žuknica – Jadranska magistrala – Urinj – Šoići – zaobilaznicom za Rijeku.

Na linijama 10 i 10A prometuje minibus.

 • Linije 27 i 29 „Most-spomenik“ – Cindrićeva – Kumičićeva – Podvežica - Z. Kučića – zaobilaznica – čvor Sv.Kuzam – Jadranska magistrala i dalje redovitom trasom u polasku i povratku.
 • Linije 25 i 26 „Most-spomenik“ – Cindrićeva – Kumičićeva i dalje redovitom trasom. U povratku prometuje redovitom trasom do Školjića.
 • Linije 12, 14, 15 i 16 „Most-spomenik“ – Titov trg i dalje redovitom trasom. U povratku prometuje redovitom trasom do Školjića.

Linije 11, 18, 18B, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30 i 32

POLAZAK

Autobusi polaze s Školjića te prometuju: Grohovčeva – Žrtava fašizma – Pomerio – F. la Guardije:

 • Linije 11 i 19 uključuju se Prvomajskom na redovitu trasu,
 • Linije 20 i 21 prometuju ulicom V.C. Emina i Vukovarskom na redovitu trasu,
 • Linije 18, 18B, prometuju ulicama V.C. Emina – Vukovarskom – Čandekovom – Nova cesta – Baredice i dalje redovitom trasom. Privremena stajališta: Tehnički fakultet, Turnić.
 • Linije 22, 23, 30 prometuju V.C. Emina – Vukovarskom – Čandekovom – Nova cesta – Baredice – Diračje – Belići – Matulji i dalje redovnom trasom. Privremena stajališta: Tehnički fakultet, Turnić,  Zamet centar, Diračje i sva naredna stajališta do Matulja.

POVRATAK

 • U povratku autobusi prometuju istom trasom do križanja Žrtava fašizma/Fiumara na „Most spomenik“ – Školjić.
 • Na svim linijama koristit će se postojeća autobusna stajališta na „Sjevernom koridoru“

LINIJA 32

 • Linija 32 polazi s Školjića trasom: Grohovčeva – Žrtava fašizma – Pomerio – F. la Guardie – V.C. Emina – Vukovarskom – Čandekovom – Nova cesta – Baredice – Diračje – Belići - Matulji – Kuk (rotor) –Kvarnerska – ul. Pavlovac – I.M.Ronjgova i dalje redovitom trasom.
 • U povratku linija 32 prometuju istom trasom do križanja Žrtava fašizma/Fiumara na „Most spomenik“ – Školjić.

Privremena stajališta: Tehnički fakultet, Turnić, Zamet križanje, Diračje i sva naredna stajališta do Matulja.

Budući da će Cindrićeva ulica biti otvorena za sav promet najkasnije do 12.30 sati, od 13.00 sati pa nadalje će sve autobusne linije prema istoku biti vraćene na normalnu trasu prometovanja, a samim time i autobusni terminal Delta.