Hrvatska lider u borbi protiv obiteljskog nasilja

04.10.2012.

Predstavljeno istraživanje o nasilju partnera

Rezultati istraživanja pod nazivom "Implementacija hrvatskog zakonodavstva vezanog uz partnersko nasilje" predstavljeni su jučer u Rijeci, a sadržavaju i stotinu preporuka mjerodavnim državnim tijelima radi bolje zaštite ljudskih prava u slučajevima takve vrste nasilja.

Obiteljsko nasilje

Istraživanje je provela američka organizacija Odvjetnici za ljudska prava (Advocates for Human Rights - AHR) iz Minnesote u suradnji s nevladinom bugarskom Zakladom za rodna istraživanja (Bulgarian Gender Research Foundation) i Autonomnom ženskom kućom u Zagrebu.

Istraživanje je trajalo dvije godine, a obavljeno je 67 razgovora sa žrtvama nasilja ili mjerodavnim osobama u stručnim službama i nevladinim organizacijama.

U zaključcima istraživanja ističe se vrijednost donošenja u Hrvatskoj jednog od prvih zakona o nasilju u obitelji u regiji, čime se, kako je navedeno, Hrvatska predstavlja kao "lider u borbi protiv obiteljskog nasilja". No, u zaključcima se navodi da u Hrvatskoj u provedbi zakona ima ozbiljnih propusta i slabosti koji imaju posebno negativan učinak na žene kao žrtve. Upozoreno je i na neodgovarajuću potporu skloništima i drugim servisima usluga za žrtve obiteljskog nasilja.

Ocijenjeno je i da su mnogi mjerodavni za provođenje zakonodavstva o nasilju u obitelji, od policije i državnog odvjetništva do zdravstvenog osoblja, "pokazali nerazumijevanje dinamike nasilja u obitelji" i nepoznavanje zakonskih odredaba.

Među preporukama su i nužnost identificiranja primarnog agresora u obitelji kako bi se izbjeglo stalno uhićenje žrtava nasilja u slučajevima nužne obrane, proširenje odredaba zakona i na osobe koje nikada nisu živjele s partnerima koji ih zlostavljaju, ali su s njima u intimnoj vezi, te osiguravanje hitnih mjera zaštite u slučajevima opasnosti za život i zdravlje.

Također se, na temelju istaraživanja, preporučuje provesti temeljitu izobrazbu policije, sudaca, socijalnih radnika, osoba iz državnog odvjetništva i drugih koji su uključeni u dinamiku obiteljskog nasilja. Potrebno je osigurati novac i osoblje za provedbu psihosocijalnih programa, uspostaviti besplatni nacionalni savjetodavni telefon koji bi bio dostupan 24 sata na dan, osnovati posebne odjele ili sudove za obiteljsko nasilje.

Istraživanje su predstavile Rosalyn Park i Cheryl Thomas iz AHR-a.

Ta je organizacija objavila 75 izvješća o ljudskim pravima u više od 25 zemalja te ima savjetnički status pri Ujedinjenim narodima.