PU primorsko-goranska

14.11.2017.

Predložite lokacije za nadzor brzine!

Autor: PU Primorsko Goranska

Podsjećamo građane kako do 18. studenoga 2017. godine mogu predložiti lokacije na području Policijske uprave primorsko-goranske, a za koje smatraju da je potrebno nadzirati brzinu prometa.

MUP, policija

Prijedloge mogu dostaviti: 

- elektroničkom  poštom  na adresu primorsko-goranska@policija.hr,

- putem telefaxsa, broj 051/430-145,

- poštom na adresu Policijska uprava primorsko-goranska, Služba za sigurnost cestovnog prometa, Rijeka, Žrtava fašizma 3,

- osobno predati u Pisarnici ove Policijske uprave, na prethodno istoj adresi, soba 1, u vremenu od 7.30 do 15.30 sati (od ponedjeljka do petka).

Svi pristigli prijedlozi građana će se analizirati, nakon čega će se izabrati lokacije pogodne za 24-satnu akciju nadzora brzine kretanja vozila, koju će prometna policija provoditi od 6 sati 23. do 6 sati 24. studenoga ove godine. 

Nepropisna i neprilagođena brzina i dalje je jedan od glavnih uzroka stradavanja u prometnim nesrećama, radi čega se i ovom akcijom nastoji unaprijediti stanje sigurnosti prometa na cestama.

Osim u pripremi akcije, građanima će isto tako biti  omogućeno i da prisustvuju provedbi akciji nadzora brzine kretanja vozila na odabranoj lokaciji.