U narodnoj čitaonici otvorena izložba sa prezentacijom novog stadiona

15.07.2014.

Potpisan predugovor o pravu gradnje na području Kantride i Rujevice

Autor: Damir Jevtić

U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u subotu 12. srpnja 2014. gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel i direktor tvrtke Stadion Kantrida d.o.o. Dean Šćulac potpisali su Predugovor o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Rijeke na području Kantride i Rujevice čime su stvoreni uvjeti za početak izgradnje novog stadiona na Kantridi i nogometnih terena na Rujevici.

Potpis predugovora o gradnji stadiona

Predugovorom se Grad Rijeka, među ostalim, obvezuje izvršiti imovinsko- pravnu pripremu za obje lokacije i imovinsko-pravnu pripremu na zemljištima predviđenim za izgradnju prometne i komunalne infrastrukture. Projekt novog stadiona na Kantridi obuhvaća potpunu rekonstrukciju postojećeg stadiona Kantrida u sklopu kojeg će biti i novi sadržaji, zatim rekonstrukciju i izgradnju prometne i komunalne infrastrukture te izgradnju novih sadržaja i uređenje prostora na pomorskom dobru.

Potpis predugovora o gradnji stadiona Projekt izgradnje nogometnih terena na Rujevici obuhvaća rekonstrukciju postojećih sportskih terena za potrebe Nogometnog kampa, a novi teren na tom području služit će i kao stadion za utakmice HNK Rijeke tijekom izgradnje novog stadiona na Kantridi. Projekt također obuhvaća i izgradnju nove prometnice te rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove komunalne infrastrukture.

Grad Rijeka će za obje lokacije, izvršiti potrebnu imovinsko-pravnu pripremu i izgraditi svu potrebnu infrastrukturu u koju spadaju i nove pristupne ceste prema budućim objektima na Kantridi i Rujevici. Pored infrastrukture uredit će se zelene površine i sanirati stijenski pokos između stadiona i Istarske ulice.

Obzirom na veliki interes Riječana za izgled novog stadiona od 14. srpnja, te sljedeća tri tjedna u Narodnoj čitaonici, Korzo 2, može se pogledati prezentacija novog stadiona sjedeći na uzorku novih stolica predviđenih za stadion.