Komunalno društvo Ponikve

15.03.2012.

"Ponikve" primjer gospodarenja otpadom

Autor: Radio Rijeka

Otpad je dragocjena sirovina, koja se odgovarajućom obradom, može gotovo u potpunosti ponovno iskoristiti, zaključak je diskusije o županijskom centru za gospodarenje otpadom Mariščina.

Komunalno društvo Ponikve

Komunalno društvo Ponikve može poslužiti kao primjer gospodarenja otpadom i to ne samo u Primorsko goranskoj županiji nego i u cijeloj Hrvatskoj, istaknuto je jučer u gradu Krku.

Izvor: Radio Rijeka