KD Čistoća

09.10.2018.

Od 1. studenog novi obračun odvoza otpada

Autor: Smiljana Radović Lagator

Novi cjenik usluga prikupljanja otpada na području grada Rijeke, kao i drugih osam gradova i općina na kojima KD Čistoća gospodari otpadom, stupit će na snagu 1. studenog. U prvoj polovici listopada, korisnicima će biti poslane Izjave o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, kao i izvadak iz Cjenika.

Novi cjenik usluga prikupljanja otpada na području grada Rijeke, kao i drugih osam gradova i općina na kojima KD Čistoća gospodari otpadom, stupit će na snagu 1. studenog.

U KD Čistoći očekuju da će svi korisnici na području devet gradova i općina koje svojim uslugama pokriva to komunalno društvo Izjavu i izvadak iz cjenika, zajedno s informativnim i edukativnim materijalima zaprimiti na svoje adrese do polovice listopada.

Novi je Cjenik donesen temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Vladinom Uredbom o gospodarenju otpadom te odlukom predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom.

Glavna promjena u Cjeniku, u odnosu na dosadašnji, način je obračuna troškova kojim se cijena odvoza otpada više neće određivati na temelju površine stambenog prostora, već prema broju članova kućanstva koji u njemu žive. KD Čistoća ističe kako je takav obračun pravedniji, jer do sada je, primjerice, samac u stanu od 80 m2 plaćao višu cijenu otpada nego četveročlana obitelj u stanu od 60 m2.

Primjena u praksi

Za korisnike to konkretno znači da će neki dobiti više, a neki niže račune za odvoz otpada nego što su dobivali do sada, pri čemu se ukupni prihodi KD Čistoće ne mijenjaju. Uz broj članova kućanstva, prema kojem se određuje volumen pojedinačnog spremnika u obiteljskim kućama, ili udio u zajedničkom spremniku u slučaju višestambenih zgrada, glavni kriterij za određivanje konačne cijene usluge bit će i mjesečni broj pražnjenja spremnika. Najjednostavnije rečeno, konačna cijena formirat će se prema tome koliko puta se prazni pojedinačni spremnik i koje je zapremine.

Bitno je naglasiti da će se pri tom naplaćivati isključivo pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad, odnosno biorazgradivi otpad, dok se odvoz otpada iz spremnika za odvojeno prikupljanje otpada poput plastike, papira i stakla neće naplaćivati. Korisnici će tako, ovisno o stupnju odvajanja otpada, moći izravno utjecati na broj mjesečnih pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad.

Korištenje pojedinačnih spremnika KD Čistoća će osigurati u roku od tri godine, a spremnici će se dodjeljivati postupno po riječkim kvartovima, o čemu će građani biti pravovremeno informirani. Do tada će korisnici javne usluge miješani i biorazgradivi otpad odlagati u zajedničke spremnike smještene na javnim površinama.

Izjave o korištenju usluge

Iz Čistoće će na kućne adrese biti poslan izvadak iz Cjenika, kao i dva primjerka Izjave o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada. Korisnici su, po zaprimanju na kućnu adresu, oba primjerka potpisane Izjave dužni dostaviti KD Čistoći, u roku od 15 dana, bilo poštom, bilo na adresu KD Čistoća d.o.o., Rijeka, Dolac 14, ili osobno u šalter sali Čistoće, od ponedjeljka do petka do 7 do 12 sati. Čistoća će po zaprimanju potpisane izjave korisniku vratiti jedan ovjereni primjerak.

Ukoliko korisnici to ne učine, za obračun troškova odvoza otpada primjenjivat će se podaci davatelja usluge, odnosno oni podaci kojima raspolaže KD Čistoća i koji će već biti uneseni u Izjavu.

Kako bi se korisnicima olakšalo ispunjavanje Izjave, na mrežnim stranicama KD Čistoća Rijeka su objavljena najčešće postavljana pitanja i odgovori, kao i poveznica na ogledni primjerak Izjave.

Više informacija dostupno je na portalu Grada Rijeke.