Dostava ponuda do 18. siječnja

04.01.2018.

Objavljen Javni natječaj za prodaju stanova i poslovnih prostora Grada Rijeke

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom objavio je Javni natječaj za prodaju stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te stana kojeg koristi hrvatski ratni vojni invalid. Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. siječnja 2018. godine do 12,00 sati.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom objavio je Javni natječaj za prodaju stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te stana kojeg koristi hrvatski ratni vojni invalid. Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. siječnja 2018. godine do 12,00 sati.
Foto: Google Maps

Javno otvaranje ponuda izvršit će se 18. siječnja 2018. godine u 12,00 sati, na adresi Titov trg 3, prizemlje, u sali za licitacije.

Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati na portalu Grada Rijeke.