EKOLOŠKI PROJEKT

14.03.2017.

Novi Čistoćin pogon na Viškovu od odlagališnog plina proizvodit će struju

Autor: Ana Sušić

Grad Rijeka i Komunalno društvo Čistoća predstavili su danas novo Postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina koje je izgrađeno na nekadašnjem, saniranom odlagalištu komunalnog otpada Viševac u Viškovu. Riječ je o ekološki i ekonomski učinkovitom projektu vrijednom 10 milijuna kuna, a nakon zagrebačkog Jakuševca, i drugom takvom pogonu u Hrvatskoj.

Grad Rijeka i Komunalno društvo Čistoća predstavili su danas novo Postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina koje je izgrađeno na nekadašnjem, saniranom odlagalištu komunalnog otpada Viševac u Viškovu. Riječ je o ekološki i ekonomski učinkovitom projektu vrijednom 10 milijuna kuna, a nakon zagrebačkog Jakuševca, ovo je drugi takav pogon u Republici Hrvatskoj.

U Postrojenju snage 1,2 MW predviđa se proizvodnja preko 6.000 MWh električne energije godišnje, a do sada je u probnom radu proizvedeno i predano u mrežu HEP-a preko 900 MWh.

Obilasku su novog sustava prisustvovali gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i direktorica Komunalnog društva Čistoća Jasna Kukuljan sa svojim suradnicima.

Kao što je poznato, danas sanirano odlagalište Viševac nekada je bila vrtača dubine preko 50 metara koja se koristila za odlaganje komunalnog otpada od 1964. pa do kraja 2011. godine. U tom je razdoblju ondje odloženo približno 2 milijuna kubičnih metara smeća.

Kako je napomenula direktorica Kukuljan, nakon prestanka odlaganja krenulo se sa sanacijom koju su sufinancirali Grad Rijeka te općine i gradovi tzv. Riječkog prstena i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sve kako bi se što učinkovitije i kvalitetnije dovršio ovaj opsežni projekt čija je ukupna vrijednost 63,8 milijuna kuna bez PDV-a.

„Sanacija je provedena tako da je preko cijelog odlagališta napravljena nepropusna prekrivka na koju je nanesen sloj zemlje te je cijela površina uređena i zatravljena“, poručila je Kukuljan i dodala kako je izgrađena monitoring stanica za kontrolu kakvoće zraka i ambijentalne buke, obodni protupožarni put te postavljena zaštitna ograda.

Izgrađen je i sustav za prikupljanje i odvodnju procjednih voda te su po cijeloj površini odlagališta Viševac izbušena 52 plinska bunara za sigurnu ekstrakciju odlagališnog plina, koji su instalacijama spojeni s postrojenjem za spaljivanje samog plina na dvije plinske baklje.

Upravo temeljem zbrinute količine odlagališnog plina na tim bakljama, razmatrana je mogućnost energetskog iskorištavanja odlagališnog plina za proizvodnju struje i smanjenja njegovog utjecaja na okoliš.

Naime, na odlagalištima komunalnog otpada razgradnjom organske komponente stvara se odlagališni plin čiji je najvažniji sastojak metan. Kao jedan od najučinkovitijih načina smanjenja njegova utjecaja na okoliš je smanjenje emisija spaljivanjem na bakljama ili, kao u ovom slučaju, korištenje za proizvodnju električne energije.

Prema riječima gradonačelnika Obersnela, ovakvim korištenjem odlagališnog plina smanjena je emisija tih plinova te postignuta energetska učinkovitost jer se koristi za proizvodnju struje. Također, projekt je u potpunosti ekonomski održiv te ima pozitivne učinke na okoliš i uvjete života lokalnog stanovništva.

Projekt izgradnje Postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina u skladu je s europskom inicijativom Sporazum gradonačelnika, koji je pokrenula Europska komisija i čiji je Grad Rijeka potpisnik, a kojim se Rijeka obvezuje na poduzimanje dodatnih mjera s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i održivog razvoja pa tako i očuvanja klime.Također, projekt je i u skladu s Akcijskim planom energetski održivog razvoja grada Rijeke (SEAP) izrađenim 2010. godine, a koji donosi razne mjere s ciljem postizanja smanjenja CO2 od 32% do 2020. godine.