Počinju novi radovi

13.08.2018.

Nastavlja se gradnja stambenih ulica na Martinkovcu

Tijekom kolovoza započet će radovi na gradnji stambene ulice, planske oznake OU10a-faza 1, na Martinkovcu u Rijeci.

Tijekom kolovoza započet će radovi na gradnji stambene ulice, planske oznake OU10a-faza 1, na Martinkovcu u Rijeci.

Tijekom 2016. i 2017. godine na području neurbaniziranog dijela Martinkovca, sukladno Detaljnom planu uređenja stambenog područja Martinkovac, izgrađen je čitav niz ulica ukupne dužine 710 m sa u trupu izgrađenom infrastrukturom: vodovodnom instalacijom, oborinskom i sanitarnom kanalizacijom, plinskom instalacijom, električnim instalacijama, telekomunikacijskom kanalizacijom, plinskom instalacijom i javnom rasvjetom. Izgradnjom stambenih ulica omogućen je kolni pristup i stvoreni su uvjeti za gradnju novih stambenih građevina u zoni.

Stambena ulica OU10a – faza 1, dužine cca 70 m, predstavlja nastavak gradnje stambenih ulica. Stambena ulica gradit će se kao dvosmjerna ulica s nogostupima s obiju strana kolnika i uređenim zelenim površinama. U trupu ulice položit će se vodovodna instalacija, oborinska i sanitarna kanalizacija, plinska instalacija, telekomunikacijska kanalizacija, elektroinstalacije i javna rasvjeta.

Radove će izvoditi GP KRK d.d. iz Krka, dok će nadzor nad gradnjom vršiti Ovlašteni ured građevinarstva Zoran Samaržija Hranilović, dipl.ing.građ.

Projektant stambene ulice je tvrtka GEOPROJEKT d.d. iz Opatije.

Ukupna vrijednost radova iznosi 1.700.000,00 kuna (s uključenim PDV-om).

Radove će sufinancirati KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Energo d.o.o. Rijeka i HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka.

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Martinkovac