VIDEO

06.12.2018.

Nagrađeni volonteri godine u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji

Autor: Sanja Kapidžić

Povodom Međunarodnog dana volontera, u srijedu 5. prosinca, u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, u suradnji s Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom, dodijelila je nagradu “Volonteri godine“ za 2018. godinu, u nekoliko kategorija.

Volonteri godine

Osim pojedinaca i pojedinki, nagrađene su i organizacije koje uključuju volontere i to nagradom za dobru praksu uključivanja volontera, “Organizator volontiranja 2018“. Ove godine SMART je uveo i novu kategoriju nagrade kako bi istaknuli važnost promoviranja i organiziranja volonterskih aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama – “Školski volonterski klub”.

Povodom Međunarodnog dana volontera, u srijedu 5. prosinca, u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, u suradnji s Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom, dodijelila je nagradu “Volonteri godine“ za 2018. godinu, u nekoliko kategorija.Nagrade Grada Rijeke i SMART-a primili/e su Željana Bučić - Talijan, Matica umirovljenika Grada Rijeke, Elizabeta Ribarić, Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka i Robert Ribarić, Udruga eRIpio - Hrvatska udruga za promicanje vrijednosti i tehnika civilne zaštite.

Nagrađeni za Primorsko – goransku županiju su Klara Frlan, Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja “Pegaz”, Martina Vranić, SOS centar za nenasilje i ljudska prava i Saša Smiljanić, Udruga osoba s invaliditetom grada Opatije.

SMART-ova nagrada “Organizator volontiranja 2018.” uručena je Centru za kulturu dijaloga, a nagrada u novoj kategoriji, “Školski volonterski klub 2018”, dodijeljena je Srednjoj školi Delnice.

Dodijeljene su i pohvale Volonterskog centra Udruge SMART, koje su uručene Andreju Škedelu i Svetlani Pauletić, Dom za odrasle osobe Turnić, Snežani Mamuli, Centar za kulturu dijaloga, Mirandi Zakariji, Udruga žena operiranih dojki Nada, Marku Rubiniću, Udruga studenata biotehnologije Sveučilišta u Rijeci, Vileni Bruketa Matković i Elizabeti Trubić, Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Mileni Pađen Brnelić, Gradska knjižnica Rijeka, Kadiru Begoviću, Dobrotvorno društvo Merhamet, Vesni Perić, Udruga za promicanje dobrobiti djece Portić, Heleni Panijan, Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja “Pegaz” i Nedi Šafar, Matica umirovljenika Grada Rijeke. Pohvaljene su i udruge Ri Rock i EDURI te osnovne škole "Fran Krsto Frankopan" Krk i Frane Petrića Cres, Solidarnost -srce u akciji te srednje škole Ambroza Haračića Mali Lošinj i Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka - Zavolontirani volonteri.