Pilot projekt Rijeka Prometa

20.04.2015.

Na pješačkom prijelazu u Osječkoj ulici ugrađeni LED markeri

Na pješačkom prijelazu kod Doma zdravlja k. br. 72/1. u Osječkoj ulici, Rijeka promet d.d., stavio je u funkciju LED markere. Riječ je o pilot projektu kojeg je izradio Rijeka promet d.d. na zahtjev MO Škurinje, čime se povećala sigurnost pješaka na tom pješačkom prijelazu i osigurao znatno sigurniji koridor kretanja pješaka iz sjevernog dijela naselja Škurinje do trgovačkog kompleksa Konzum koji se nalazi u južnom dijelu naselja.

Pilot projektom predviđeno je i sada ugrađeno u asfalt, naposredno prije pješačkog prijelaza, poprečno na os kolnika, jednostruki razinski LED markeri. Specijalna optika LED markera otporna je na površinska opterećenja teških vozila i na sve vremenske uvjete. Svjetlost iz LED markera pruža se okomito iznad specijalne optike i vidljiva je s veće udaljenosti.

Posao ugradnje LED markera dobila je na natječaju tvrka CRTORAD d.o.o. iz Varaždina, a cijena je 57.750,00 kuna sa PDV-om.

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Škurinje