Socijalni program

24.03.2020.

Korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke produžuje se trajanje socijalnih prava

Autor: Grad Rijeka

Kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zaštitio zdravlje građana Rijeke u vrijeme epidemije bolesti COVID19 (korona virus), Grad Rijeka građanima koji ostvaruju socijalna prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi iznimno produžuje trajanje postojećih prava.

Socijalni program Grada Rijeke

Postojeći korisnici socijalnih mjera kojima dodijeljena prava ističu u ožujku ili travnju 2020. ne trebaju dolaziti na šaltere Grada Rijeke, ni slati poštom zahtjeve za ponovnu dodjelu prava koja već ostvaruju jer će im se ostvarenje tih prava produžiti sve do kraja svibnja, odnosno, do 31. svibnja 2020.

Potencijalni novi korisnici zahtjeve i potrebnu prateću dokumentaciju za dodjelu bilo kojeg novog socijalnog prava iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, mogu dostaviti putem elektroničke pošte na zdravstvo@rijeka.hr.

Samo iznimno, u slučaju nemogućnosti korištenja elektroničke pošte, zahtjeve i dokumentaciju potencijalni novi korisnici mogu osobno dostaviti u šalter-salu Grada Rijeke, Titov trg 3, u vremenu od 8.30 do 12 sati.

Molimo stranke da zbog svoje i tuđe sigurnosti poštuju pravila distance od dva metra u zatvorenom prostoru i jednog metra na otvorenom prostoru, te da imaju razumijevanje za moguće čekanje zbog provođenja pojačanih higijensko – sanitarnih mjera, te ograničavanja broja stranaka u prostoru šalter-sale.

Pozivaju se korisnici, kao i svi ostali građani, da se odgovorno ponašaju i pridržavaju svih mjera opreza, ne izlažu sebe i druge nepotrebnoj opasnosti, te slijede upute nadležnih tijela te da za komunikaciju s Gradom Rijeka koriste telefon ili elektroničku poštu