Novisti iz Gradske knjižnice Rijeka

30.06.2015.

Knjižnica Čavle integrirana u posudbeni sustav Gradske knjižnice Rijeka

Od srijede 1. srpnja 2015. Knjižnica Čavle postaje integrirana u posudbeni sustav Gradske knjižnice Rijeka što znači da svi članovi bilo kojeg odjela i ogranka Gradske knjižnice Rijeka sa svojom članskom iskaznicom mogu koristiti usluge Knjižnice Čavle kao što i svi članovi Knjižnice Čavle sa svojom članskom iskaznicom mogu koristiti sve odjele i ogranke Gradske knjižnice Rijeka.

Od ostalih novosti važnih za čitateljski život naših korisnika u kontekstu ove integracije ističemo:

 - Obnova članstva obavlja se na bilo kojoj lokaciji prema vašoj želji. Npr. učlanjeni u Središnji odjel Gradske knjižnice Rijeka svoje članstvo nakon isteka mogu obnoviti i u Knjižnici Čavle i obrnuto.

- Knjižnica Čavle prihvaća i uključuje se u posudbeni sustav Gradske knjižnice Rijeka s obzirom na sve uvjete korištenja građe: vrstu i visinu članarine, broj knjiga za posudbu, rok posudbe pojedinih vrsta građe, iznos zakasnine, rezervaciju knjiga, međuknjižničnu posudbu i drugo (prema prihvaćenom Cjeniku i Pravilniku pružanju usluga i korištenju knjižnične građe ).

- Korisnici Gradske knjižnice Rijeka i Knjižnice Čavle mogu istodobno posuđivati knjige i drugu građu na svim lokacijama do maksimalno dopuštenog broja, a to su 4 knjige i 2 CD/DVD-a.

I Knjižnica Čavle sada ima svoj kutak na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Rijeka, a njen život intenzivnije će se pratiti i u Magazinu.