Smanjivanje obrazovnog jaza

17.03.2017.

Gradonačelnik Obersnel susreo se s učenicima romske populacije u OŠ Škurinje

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel posjetio je danas Osnovnu školu Škurinje gdje se susreo s učenicima romske populacije koji su u škurinjskoj školi uz pohađanje redovne nastave uključeni i u dopunske odgojno-obrazovne programe, u organizaciji Udruge za beskućnike i socijalno ugrožene osobe „Oaza“. Uz gradonačelnika, na susretu s učenicima bila je i Sanda Sušanj, pročelnica Odjela za odgoj i školstvo u Gradu Rijeci.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel posjetio je danas Osnovnu školu Škurinje gdje se susreo s učenicima romske populacije koji su u škurinjskoj školi uz pohađanje redovne nastave uključeni i u dopunske odgojno-obrazovne programe, u organizaciji Udruge za beskućnike i socijalno ugrožene osobe „Oaza“. Uz gradonačelnika, na susretu s učenicima bila je i Sanda Sušanj, pročelnica Odjela za odgoj i školstvo u Gradu Rijeci.

U ime domaćina gradonačelnika su pozdravili ravnatelj OŠ Škurinje Orlando Baličević i  predsjednik Udruge „Oaza“ Dejan Travica s timom koji u školi provodi program „Obrazovanje&Integriranje III“ te Siniša Musić, predsjednik Fondacije za romsko obrazovanje (REF).

Ravnatelj OŠ Škurinje Baličević istaknuo je kako su učenici romske populacije koji ju pohađaju u potpunosti integrirani u školsku sredinu te da je zahvaljujući suradnji s Udrugom „Oaza“ koja provodi dopunske odgojno-obrazovne programe, ali i angažiranjem romskog pomagača čiji rad financira Grad Rijeka, posljednjih godina znatno unaprjeđena suradnja s romskom zajednicom, a rezultati boljeg odnosa su vidljivi.

Gradonačelnik Obersnel i pročelnica Sušanj istaknuli su spremnost Grada da i dalje pomaže rješavanju problema s kojima se susreće romska zajednica te da aktivno doprinese razvoju odgojno-obrazovnih programa, aktivnosti i projekata kojima je cilj socijalna integracija romske djece u užu i širu zajednicu. Osobito se to odnosi na uključivanje što većeg broja romske djece u dječje vrtiće i obaveznu predškolu. U tome su posljednjih  godina u Rijeci, zahvaljujući naporima Odjela za odgoj i školstvo Grada i Ravnateljstva Dječjih vrtića Rijeka, u suradnji s „Oazom“, napravljeni značajni iskoraci. Rijeka je zato u 2014. prepoznata kao model najbolje prakse u RH s iznimno visokim postotkom obuhvata djece programima predškolskog odgoja. Ipak, obrazovni je jaz i dalje prevelik, pa je projekt itekako potreban.

Udruga Oaza od 2011. godine uspješno surađuje s OŠ Škurinje s ciljem rada s manjinskim skupinama na razvoju socijalnih vještina i pomoći u učenju, a projekt odgojno-obrazovnih programa za romsku djecu koji se provodi i u ovoj školskoj godini započeo je na inicijativu Grada Rijeke 2013. godine. Naime, obrazovni jaz između romske i neromske djece, koji nastaje do polaska u školu zbog nedostatka kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja romske djece od najranije dobi, predstavlja najveću prepreku u njihovu školovanju, razvoju i rastu, a time i njihovim šansama za ostvarivanje vlastitih potencijala, buduće socijalne mobilnosti i socijalne integracije.

Glavni ciljevi programa su poboljšanje školskog uspjeha i socijalnih vještina romskih učenika, uvođenje i uključivanje učenika u različite aktivnosti iz područja kulture, umjetnosti i sporta, povećanje samopoštovanja i samopouzdanja učenika i sprječavanje njihovog isključivanja iz škole i problema u ponašanju, te olakšavanje njihove integracije u uže i šire društveno okruženje. Osim toga, projekt  obuhvaća i out-reach program u vidu „Škurinjske kave“ s romskim majkama i očevima te nacionalnu zagovaračku kampanju za provedbu jednakosti romske djece u predšolskog odgoju i obrazovanju. Nakon početnoga, skromnog, financiranja projekta u školskoj godini 2013./2014. od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, projekt je, zahvaljujući sveobuhvatnosti i relevantnosti za napredak djece, treću godinu za redom dobitnik granta Fondacije za romsko obrazovanje (REF). REF je najveća europska neprofitna udruga u tom području, utemeljena u okviru Desetljeća za romsko uključivanje, 2005.-2015.

U ovoj školskoj godini u projektnim aktivnostima sudjeluje 36 učenika  ( 20 djevojčica i 16 dječaka) ili 88 posto romske djece u škurinjskoj školi. Njih 25 nastavilo je sudjelovanje u odgojno-obrazovnim programima iz prošlih godina, a 11 je novih učenika. U projektnim aktivnostima sudjeluje 19 učenika iz viših i 17 djece iz nižih razreda, prosječna prisutnost je 72 posto, a prosječna ocjena 2.80. Cilj je na kraju školske godine postići prosječnu ocjenu 3,00.