Socijalni program

21.08.2018.

Grad Rijeka korisnicima socijalne pomoći plaća razliku povećane zaštićene najamnine

Autor: Smiljana Radović Lagator

Od 21. kolovoza Grad Rijeka prima zahtjeve za naknadu razlike povećane zaštićene najamnine, koji su povišeni nedavnim izmjenama Zakona o najmu stanova. Grad Rijeka će nadoknaditi razliku povećane najamnine, odnosno naknade, ali pod uvjetom da građani koji plaćaju zaštićenu najamninu primaju stalnu socijalnu pomoć i podnesu pisani zahtjev. Razliku najamnine, odnosno naknade Grad Rijeka plaćat će izravno najmodavcu, odnosno vlasniku stana.

Zakonskim izmjenama povećana je zaštićena najamnina koju plaćaju zaštićeni najmoprimci i zaštićeni podstanari, kao i naknada koju plaćaju predmnijevani najmoprimci.

Navedena zaštićena najamnina, odnosno naknada povećava se svakih dvanaest mjeseci, počevši od 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2023. godine. Iznos za koji se povećava na dan 1. rujna tekuće godine je fiksan i iznosi 1,20 puta zaštićene najamnine koju je najmoprimac ili zaštićeni podstanar plaćao na dan 31. kolovoza 2018., odnosno 1,20 puta naknade koju je predmnijevani najmoprimac plaćao na dan 31. kolovoza 2018. godine.

Zahtjevi za namirenje razlike povećane zaštićene najamnine/naknade podnose se isključivo na obrascu. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje, šalteri br. 4 i 5,  u vremenu od  8,30 – 15,30 sati, te s mrežne stranice Grada Rijeke, na kojoj se može pronaći i popis isprava i dokaza koji se prilažu uz zahtjev.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16 ili putem telefona 051 209-626 i  051 209-622.