FOTOGALERIJA

10.06.2019.

Foto đir: Volonteri u akciji čišćenja Velog vrha

Autor: Smiljana Radović Lagator

U sklopu Riječkog zelenog tjedna proteklog vikenda održana je akcija čišćenja Velog vrha, u koju se uključilo desetak volontera, koji su s puno volje, entuzijazma i energije odradili odličan posao i skupili dvije baje smeća. Akciju su organizirali Udruga Mandala i Grad Rijeka. KD Čistoća osigurala je potrošni materijal (rukavice, vreće za smeće) i baje za odlaganje otpada, dok je Grad Rijeka osigurao marendu.

U sklopu Riječkog zelenog tjedna proteklog vikenda održana je akcija čišćenja Velog vrha, u koju se uključilo desetak volontera, koji su s puno volje, entuzijazma i energije odradili odličan posao i skupili dvije baje smeća. Akciju su organizirali Udruga Mandala i Grad Rijeka. KD Čistoća osigurala je potrošni materijal (rukavice, vreće za smeće) i baje za odlaganje otpada, dok je Grad Rijeka osigurao marendu.

Čistio se cijeli potez od vodospreme Pulac do kapelice na vrhu, uz to se izvlačio otpad iz bunkera i s penjališta. Uz veliki trud volontera, jedan dio otpada je uspješno očišćen, a u sljedećim akcijama se planira očistiti i ostatak. Udruga Mandala nastojati budućim eko-akcijama revitalizirati prostor penjališta, koji koristi veliki broj sportaša, i vratiti ga u prijašnje stanje.

U sklopu Riječkog zelenog tjedna proteklog vikenda održana je akcija čišćenja Velog vrha, u koju se uključilo desetak volontera, koji su s puno volje, entuzijazma i energije odradili odličan posao i skupili dvije baje smeća. Akciju su organizirali Udruga Mandala i Grad Rijeka. KD Čistoća osigurala je potrošni materijal (rukavice, vreće za smeće) i baje za odlaganje otpada, dok je Grad Rijeka osigurao marendu.Cilj akcije bio potaknuti građane na aktivno druženje u prirodi, motivirati ih na istraživanje prirodnih prostora grada i širiti ekološku svijest.

Dio akcije možete pogledati i u kraćem video objavljenom na Facebooku.

Veli vrh je jedno od prirodnih bogatstva grada Rijeke, a njegova flora je stanište brojnim životinjskim vrstama.  Osim prirodnog bogatstva, on pruža građanima Rijeke mogućnost odmora i druženja u prirodi, te različite oblike rekreacije. Tako se tu može pronaći alpinističko penjalište sa 18 smjerova, 2 fitness igrališta, te dionica Riječkih šetnice od Svete Katarine do Drenove koja se koristi za šetnju i trail trčanje.

Veli vrh, kao i ostali prirodni prostori Rijeke i okolice, nalazi se na propusnom terenu, kršu. Oborinske vode koje padaju na ta područja slijevaju se u sustav podzemnih voda Rijeke, te sa sobom ispiru i odnose štetne čestice odbačenog otpada, a time dijelom utječe i na kvalitetu vode koju koristimo.

Mole se građani da odgovorno deponiranju otpad, odnosno da ga odnesu u Reciklažno dvorište Mihačeva draga gdje ga mogu besplatno deponirati.