68. gradonačelnikov kolegij

08.03.2016.

Financiranje programa zdravstvene zaštite i Crvenog križa

Iako za to ne postoji zakonska obveza, Grad Rijeka već godinama financira niz projekata i programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, iznad državnog standarda, radi unapređenja kvalitete života i zaštite zdravlja građana Rijeke. Tako će i ove godine, odlučeno je na kolegiju, biti sufinancirani zdravstveni programi i projekti iznad državnog standarda, za što će se iz gradskog proračuna izdvojiti 2.489.000 kuna.

Pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat istaknula je kako je riječ o programima ustanova koje pružaju dodatnu zdravstvenu zaštitu građanima Rijeke, budući da udruge to same ne mogu. Riječ je o Domu zdravlja PGŽ, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Sveučilištu u Rijeci, Medicinskom fakultetu u Rijeci, Caritasovom domu za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja Sv. Ana, Centru za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica, Dnevnom centru "Slava Raškaj" Rijeka, Domu za odrasle osobe Turnić, Domu za starije i nemoćne osobe "Kantrida" i Ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić. Programi koje će Grad Rijeka nastaviti sufinancirati u 2016. godini usmjereni na promicanje zdravlja, prevenciju ovisnosti, prevenciju i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti, na socijalnu i psihosocijalnu zaštitu žena, djece, teško bolesnih osoba, djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te osoba starije životne dobi.

Osim toga, Grad Rijeka će u 2016. nastaviti financirati projekte i programe Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, za što će se izdvojiti 2.396.000 kuna. Od tog iznosa, 2.200.000 kuna raspoređeno je za svakodnevni rad Pučke kuhinje, a ostatak za smještaj u Domu Crvenog križa, Kampu za mlade Crvenog križa iz obitelji socijalnih potreba, službu traženja, edukaciju učenika za pružanje prve pomoći, program dobrovoljnog darivanja krvi, priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama te zdravstveno prosvjećivanje građana u mjesnim odborima. Perhat je naglasila kako Grad Rijeka s 800.000 kuna financira i organizirani prijevoz dobrovoljnih darivatelja krvi, što se iz programa financiranja Crvenog križa ne vidi, a plaća se Autotroleju.