Edukacija kroz igru, radionicu i nagradu

15.03.2016.

Eko bojanka - Upoznaj otpadnike: oboji, spoji, odvoji

U sklopu edukativno-informativnih aktivnosti KD Čistoća je objavila posebno izdanje, Eko bojanku – Upoznaj otpadnike: oboji, spoji, odvoji, ponajprije namijenjenu djeci predškolske dobi. Upravo s tim ciljem, edukativna Eko bojanka na primjeren način najmlađim čitateljima pomaže da već u najranijoj dobi uz igru, bojanje i spajanje, što bolje savladaju odvojeno prikupljanje otpada te da ga prihvate kao neodvojivi dio svakodnevnog života. Na taj način svoja znanja prenose na druge vršnjake, ali i na odrasle, izravno im pokazujući pozitivnim primjerom kako se na ispravan način postupa s otpadom.

U sklopu edukativno-informativnih aktivnosti KD Čistoća je objavila posebno izdanje, Eko bojanku – Upoznaj otpadnike: oboji, spoji, odvoji, ponajprije namijenjenu djeci predškolske dobi. Upravo s tim ciljem, edukativna Eko bojanka na primjeren način najmlađim čitateljima pomaže da već u najranijoj dobi uz igru, bojanje i spajanje, što bolje savladaju odvojeno prikupljanje otpada te da ga prihvate kao neodvojivi dio svakodnevnog života. Na taj način svoja znanja prenose na druge vršnjake, ali i na odrasle, izravno im pokazujući pozitivnim primjerom kako se na ispravan način postupa s otpadom.

Iz iskustva brojnih edukativnih radionica koje KD Čistoća kontinuirano održava u brojnim odgojno-obrazovnim institucijama, uključujući i dječje vrtiće, Eko bojanka, formatom i sadržajem u potpunosti je prilagođena predškolskoj dobi, pokazuje se, uz pripovijedanje, kao jedan od najboljih načina da se potakne dječja kreativnosti i zainteresira naše najmlađe korisnike za eko teme.

Na taj je način već od početka 2016. godine do sada njima obuhvaćeno više od 500 djece polaznika dječjih vrtića na području djelovanja KD Čistoća u kojima sustavno provodimo edukacije na temu odvojenog prikupljanja otpada, a koje posjećujemo prema unaprijed dogovorenim terminima.

U sklopu edukativno-informativnih aktivnosti KD Čistoća je objavila posebno izdanje, Eko bojanku – Upoznaj otpadnike: oboji, spoji, odvoji, ponajprije namijenjenu djeci predškolske dobi. Upravo s tim ciljem, edukativna Eko bojanka na primjeren način najmlađim čitateljima pomaže da već u najranijoj dobi uz igru, bojanje i spajanje, što bolje savladaju odvojeno prikupljanje otpada te da ga prihvate kao neodvojivi dio svakodnevnog života. Na taj način svoja znanja prenose na druge vršnjake, ali i na odrasle, izravno im pokazujući pozitivnim primjerom kako se na ispravan način postupa s otpadom. Sama se edukativna radionica sastoji od neposrednog pripovijedanja na temelju već ranije predstavljene slikovnice Razvrstavanjem otpada čuvamo našu planetu zemlju, da bi se, uz pratnju odgojiteljica, sam edukativni proces na temi odvojenog prikupljanja otpada nastavio samostalnim radom djece polaznika popunjavanjem ove zanimljive i poučne Eko bojanke.

Kao dodatni poticaj, predviđeno je da djeca polaznici sami popune jednu stranicu s prijedlogom otpada koji sami prikupljaju, a KD Čistoća će ih nagraditi prigodnim poklonima.

Eko bojanka na 16 stranica tiskana je u nakladi od 4000 primjeraka te će biti dodijeljena svim polaznicima dječjih vrtića na području rada KD Čistoća u kojima će se tijekom 2016. godine održati edukativne radionice.