Suradnja s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu

14.04.2016.

Besplatna pravna pomoć svim građanima u Savjetovalištu SOS telefona - Rijeka

Autor: Andrea Vukelić

Zahvaljujući suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu besplatnu pravnu pomoć u Savjetovalištu SOS telefona – Rijeka od sada će moći, osim žrtava nasilja, dobiti i svi ostali građani, najavljeno je danas u Informativnom centru Grada Rijeke.Suradnju s Pravnom klinikom najavila je Tina Kovačić, predsjednica SOS telefona – Rijeka, udruge koja se već gotovo 25 godina bavi zaštitom žrtava nasilja, dok je Lorena Zec, psihologinja Savjetovališta, objasnila kako su u dosadašnjem radu uvidjele da nasilje uvijek ima i pravni kontekst, što žrtvama otežava izlazak iz nasilne okoline. Zbog toga je Savjetovalište, osim psihološke pomoći, žrtvama odlučilo pomoći i organiziranjem besplatne pravne pomoći.

- Osim što žrtve nasilja često nemaju financijsku mogućnost plaćanja pravne pomoći, primijetile smo da im je, nakon što dođu u psihološko savjetovalište Udruge i ispričaju svoju priču, iznimno teško otići na drugo mjesto po pravnu pomoć te u nepoznatoj okolini ponovno govoriti o svojim problemima. Stoga smo, kako bi žrtve nasilja na jednom mjestu mogle dobiti svu pomoć koja im je potrebna, odlučile pokrenuti program besplatne pravne pomoći, rekla je Zec.

Savjetovalište je ovlašteno pružati besplatnu primarnu pravnu pomoć na području Primorsko­-goranske i Ličko-senjske županije.
- Primarna pravna pomoć obuhvaća opću pravnu pomoć, pravne savjete, sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama, zatim zastupanje pred javnopravnim tijelima te pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora, rekla je pravnica Savjetovališta Iva Čatipović, kojoj u radu asistira volonterski pravni tim od desetak studenata prava i mladih pravnika.

Savjetovalište za besplatnu pravnu pomoć SOS telefona – Rijeka primarno je namijenjeno žrtvama svih oblika nasilja, od psihičkog, fizičkog, ekonomskog, spolnog nasilja do mobbinga, diskriminacije…

- Nismo zaboravile niti ostale skupine građana te smo u svrhu osiguravanja njihovog prava na besplatnu pravnu pomoć osigurale suradnju s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu, rekla je Čatipović.

Područja za koja Klinika ima osnovane posebne grupe su: obiteljsko pravo i zaštita djece, zaštita radnika, diskriminacija, državljanstvo i azil, prava pacijenata, zaštita žrtava i svjedoka kaznenih djela te pomoć u ovršnim postupcima.

Opće građanstvo pravnu pomoć može zatražiti osobnim dolaskom u prostorije Udruge (Verdijeva 11) u, za sad, tri dogovorena termina s Pravnom klinikom: 20. travnja 2016. te 4. i 25. svibnja 2016. od 10 do 14 sati.

Žrtve bilo kojeg oblika nasilja (nevezano uz posjet Pravne klinike) mogu se u svakom trenutku za pravnu pomoć obratiti te dogovoriti sastanak s pravnicom putem e-maila: sos.rijeka.pomoc@gmail.com i pozivom na liniju pomoći svakim danom od  17 do 20 sati na broj telefona 051/211-888

Projekt SOS telefona Rijeka financijski su podržali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija, a veliki dio oslanja se i na volonterski rad pravnica u Savjetovalištu.