DANTE 2013.

06.11.2013.

8. Dan novih tehnologija DaNTe 2013.

Autor: Ivica Nikolac

8. Dan Novih Tehnologija DaNTe 2013. u organizaciji Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke i hrvatske ICT udruga MIPRO održan je danas u Vijećnici Grada Rijeke. Cilj skupa je promicanje sveobuhvatne primjene digitalnih tehnologija kao ključnog elementa koji omogućuje društveni i ekonomski razvoj.

8. Dan Novih Tehnologija DaNTe 2013. u organizaciji Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke i hrvatske ICT udruga MIPRO održan je danas u Vijećnici Grada Rijeke. Cilj skupa je promicanje sveobuhvatne primjene digitalnih tehnologija kao ključnog elementa koji omogućuje društveni i ekonomski razvoj.

Uvodnu riječ na skupu dali su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Željko Jurić i predsjednik Programskog odbora MIPRO-a Petar Biljanović.

Otvarajući skup, gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako Grad Rijeka ulaže kontinuirane napore da primjenom suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija optimizira interne poslovne procese u cilju efikasnijeg pružanja usluga građanima. „Cilj ovog skupa je upoznavanje s novim tehnologijama, u dijelu u kojem se one koriste u svakodnevnom životu, kako bi se postigao širi pogled na različite aspekte njihova korištenja. Tema skupa nije posebno definirana već je riječ o pregledu primjene novih tehnologija u različitim sferama života“, naglasio je Obersnel te zaključio kako je razvoj konkurentnog gospodarstva i održiv rast na temeljima novih znanja i inovacija dugoročna vizija razvoja Rijeke koja je jasno ucrtana kao jedan od strateških ciljeva Grada Rijeke za razdoblje 2014. - 2020. godine.

8. Dan Novih Tehnologija DaNTe 2013. u organizaciji Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke i hrvatske ICT udruga MIPRO održan je danas u Vijećnici Grada Rijeke. Cilj skupa je promicanje sveobuhvatne primjene digitalnih tehnologija kao ključnog elementa koji omogućuje društveni i ekonomski razvoj.Pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Željko Jurić je naglasio kako se razvojem i uvođenjem u rad aplikativnih rješenja zasnovanih na suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama doprinosi poboljšanju učinkovitosti poslovnih procesa Grada Rijeke, u cilju efikasnijeg pružanja usluga širem društvenom okruženju. „Grad Rijeka također ulaže napore i u poboljšanje informatičke pismenosti građana svjestan da je ona nužan preduvjet aktivnog sudjelovanja građana u promjenama koje se događaju. U želji da se primijene iskustva najboljih praksi Europe, Zavod za informatičku djelatnost aktivno sudjeluje u međunarodnim udrugama koje rade na područjima primjene IK tehnologija u upravi kao i u projektima sufinanciranim sredstvima Europske komisije za što je i Grad Rijeka prigodno nagrađen“, rekao je Jurić. Pročelnik Jurić je kratko predstavio i dva izlaganja koja nisu u cijelosti izlaganja zbog spriječenosti predavača. Riječ je o projektu Mala Špajza nastalom u STARTUP inkubatoru Rijeka. Projekt je djelo informatičarke Andree Švaglić, za kojeg je ideja nastala spajanjem informatike i kulinarstva. Također, Jurić je predstavio i projekt SEED - Speeding Every European Digital u kojem je Grad Rijeka jedan od partnera.

Predsjednik Programskog odbora MIPRO-a Petar Biljanović je kazao kako nije slučajno da su se u Gradu Rijeci, gdje su se miješali narodi i ideje dogodila sinergijska djelovanja koja su značajno unaprijedila, ne samo lokalnu već i europsku tehnološku scenu. "U pozadini toga stoje u prvom redu sposobni ljudi koji su vjerovali u svoje ideje, kao i oni koji su te ljude i ideje podržavali. Uz moderno sveučilište, Step Ri, Start up inkubator i modemu lokalnu upravu, Rijeka ima šansu sli­jediti trendove u modernim visokim tehnologijama kako bi ponovno postala značajan tehnološki poligon dostojan svoje tradicije. Cilj ovog skupa je promicanje sveobuhvatne primjene digitalnih tehnologija kao ključnog elementa koji omogućuje društveni i ekonomski razvoj“, rekao je Biljanović.
 
8. Dan Novih Tehnologija DaNTe 2013. u organizaciji Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke i hrvatske ICT udruga MIPRO održan je danas u Vijećnici Grada Rijeke. Cilj skupa je promicanje sveobuhvatne primjene digitalnih tehnologija kao ključnog elementa koji omogućuje društveni i ekonomski razvoj.U sklopu Dana novih tehnologija održane su zanimljiva izlaganja. Gorana Tuškan Mihočić, ravnateljica Gradske knjižnice Rijeka izlagala je na temu Suvremena knjižnica - knjiga i tehnologija ruku pod ruku, u kojem je predstavila primjere korištenja suvremenih tehnoloških rješenja u svjetskim knjižnicama te projekte koje je u posljednjih godinu dana pokrenula Gradska knjižnica Rijeka, poput digitalne knjižnice, web magazina i društvenih mreža, uz obrazloženje osnovnih zadaća informacijske tehnologije i komunikacijskih kanala u knjižnici. 
  
Irena Kregar Šegota iz Odjela za kulturu predstavila je Projekt TECHCOOLTOUR čiji je cilj razvijanje tehnologije i turizma, u ovom slučaju proširena stvarnost za promociju rimskih i bizantskih itinerera, odnosno promociju dviju povijesnih transnacionalnih europskih kulturnih ruta - rimske rute Iter Romanum i Via Annia koje prolaze kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju i "Bizantske rute" koja prolazi obalama Italije, Slovenije i Hrvatske korištenjem suvremenih ICT alata. 

Nenad Obrenović, AR content dizajner te filmski i TV autor u području znanstvenih, obrazovnih i dokumentarnih sadržaja govorio je o visokotehnološkom turizmu i primjeni tehnologije proširene stvarnosti (AR) u turizmu, a kao primjer je prikazao projekt Katedrale sv. Jakova u Šibeniku, u kojem se za stvaranje novih turističkih sadržaja koristilo kombiniranje informacija iz stvarnosti dobivenih snimanjem kamerom i 3D humanoidnog modela Jurja Dalmatinca podržanim audio zapisom. 
 
Tihana Galinac Grbac s Tehničkog fakulteta  Sveučilišta u Rijeci izlagala je na temu Uslužno orijentirano računarstvo kao novoj paradigmi razvoja i distribucije softvera, koja je zasnovana na korištenju usluga. Kao ilustrativni prikaz pokazana su iskustva iz studentskih projekata provedenih sa studentima računarstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 
  
Vedran Miletić iz Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci izlagao je na temu Možemo li predvidjeti prekid rada telekomunikacijske mreže?. U izlaganju je govorio o  simulatoru kvarova telekomunikacijske mreže otvorenog koda koji se razvija na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu s mogućnošću primjene u praksi.

Željko Arbanas sa Građevinskog fakulteta u Rijeci izlagao je na temu Istraživanje klizišta UDAR tehnologijom -klizišta u dolini Rječine (od engl. Ught Detection and Ranging). Arbanas je predstavio tehnologiju prostornog laserskog skeniranja kao izuzetno efikasnu metodu prikupljanja prostornih podataka. Korištenje zračnih snimaka dobivenih UDar tehnologijom omogućuje izradu digitalnih prostornih modela terena, a koji se s daljnjom obradom koriste za različite namjene od kojih je jedna i u istraživanju klizišta.

8. Dan Novih Tehnologija DaNTe 2013. u organizaciji Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke i hrvatske ICT udruga MIPRO održan je danas u Vijećnici Grada Rijeke. Cilj skupa je promicanje sveobuhvatne primjene digitalnih tehnologija kao ključnog elementa koji omogućuje društveni i ekonomski razvoj.Davor Pasarić i Sanjin Celeski iz tvrtke Kreativni odjel d.o.o. predstavili su Cars-Book - napredni asistent za održavanje motornih vozila zasnovan na računalnom oblaku koji pruža naprednu statistiku i analitiku, kao i kompo­nentu društvene mreže. 
  
Dubravko Sabolić iz tvrtke Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb izlagao je na temu Dekarbonizacija elektroenergetskog sustava. Masovna dekarbonizacija elektroenergetskog sustava nužnost je koja proi­zlazi iz dva nezaustavljiva procesa koji se događaju na globalnoj razini: Globalno zagrijavanje, koje je posljedica emitiranja velikih količina stakleničkih plinova i pronalaženje zamjene za Fosilna goriva koja će u budućnosti biti sve oskudnija.

Bernard Grum iz tvrtke IBM d.o.o. Slovenija predstavio je regionalni IBM Inovacijski centar u Ljubljani kroz kontekst pružanja podrške akademskoj sferi.

Skup Dan Novih Tehnologija – DaNTe 2013 organiziraju Grad Rijeka - Zavod za informatičku djelatnost i hrvatska ICT udruga MIPRO, a skup je rezultat dugogodišnje suradnje Grada Rijeke i MIPRO-a.

Tagovi:
Sviđa se korisniku:

Ukupno <3: 1