Usprkos donesenoj rezoluciji Vijeća Europe i Domovinskom ratu, Grad Rijeka i dalje slavi 3 maj 45 kao dan oslobođenja Grada Rijeke, te obnavlja i njeguje svoje totalitarne uspomene na svoje totalitarne “svece i dobročinitelje” . Pa dobro dokle više ?

Zdravax / 05.11.2019.

Usprkos Domovinskom ratu u kojem se Hrvatska oslobodila Jugookupacije, i rezoluciji Vijeca Europe

nije ni ova gradska vlast ništa bolja od jugokomunističkog režima.
zato se s njime i ponose.
vrijeme će pokazat da su još i gori.

Odgovorite