DODJELA NAGRADE INDEKS DOP-a

08.03.2011.

Zlatna kuna Jadran – Galenskom laboratoriju iz Rijeke

Na Svečanoj skupštini Hrvatske gospodarske komore 28.veljače 2011. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu „JADRAN“ galenskom laboratoriju d.d. iz Rijeke (JGL) je dodijeljena nagrada Zlatna kuna u sklopu dodjele nagrada za društveno odgovorno poslovanje gospodarskim subjektima u Hrvatskoj.

HGK Zlatna kuna

Ovo priznanje dodjeljuje se sukladno metodologiji i kriterijima vrednovanja društveno odgovornih praksi razvijenih od strane hrvatskih stručnjaka u tri glavne kategorije: mala (od 10 do 49 zaposlenih), srednja (od 50 do 249 zaposlenih) i velika poduzeća (više od 250 zaposlenih), te u posebnoj kategoriji najveći napredak u odnosu na prethodnu godinu.

JGL je ovu nagradu dobio među tri najbolja gospodarska subjekta u kategoriji NAJVEĆI NAPREDAK U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU.

 „JADRAN“ – Galenski laboratorij d.d. (JGL), hrvatska je, farmaceutska tvrtka sa sjedištem u Rijeci. Temeljne aktivnosti JGL-a su istraživanje i razvoj, registracija, proizvodnja, marketing i prodaja generičkih lijekova na recept, bezreceptnih lijekova, lijekova baziranih na prirodnim sirovinama, dijetetskih proizvoda, medicinskih proizvoda i dermokozmetike.

 U JGL.-u postoji razvijena svjesnost o utjecaju i odgovornosti prema mikrookruženju. Od 2000. godine, kada je tvrtka postala punopravna članica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR), pa sve do 2010. u kojoj je u skladu sa smjernicama globalne inicijative za izvještavanje (Global Reporting Initiative – GRI) napisala svoje drugo Izvješće o održivom razvoju, JGL nastoji biti među tvrtkama koje su nosioci promjena i promotori održivog razvoja.

U tom smislu, svoj propulzivan rast koji je do danas rezultirao portfeljom od preko 300 vlastitih proizvoda te poslovanjem na tridesetak tržišta, JGL kontinuirano nastoji pratiti adekvatnim inicijativama i planskim aktivnostima iz područja društvene odgovornosti i zaštite okoliša pri tom održavajući stabilnom svoju ekonomsku bazu.