Trend dobrih rezultata

25.07.2018.

Trend povećanja gospodarske aktivnosti u Rijeci nastavlja se petu godinu zaredom

Autor: Smiljana Radović Lagator

Trend dobrih rezultata poslovanja riječkih poduzetnika koji je postao izraženiji od 2014. godine, nastavljen je i u 2017. godini. Prema dobivenim podacima od FINA-e, osnovni ekonomsko financijski pokazatelji poslovanja, pokazuju povećanje gospodarske aktivnosti. Broj poduzetnika je na međugodišnjoj razini povećan za 5,4% dok je broj zaposlenih porastao za gotovo 4%. Ukupni su prihodi u 2017. u odnosu na 2016. godinu porasli za nešto više od 9% i prešli su granicu od 20 milijardi kuna.

Inovacija poslovnog modela

Na petogodišnji uzlazni trend dobih rezultata riječkih poduzetnika osvrnuo se na svojoj redovnoj konferenciji za novinare riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

Riječki su poduzetnici i u 2017. ostvarili veliku neto dobit od 817 milijuna kuna, što je u odnosu na godinu ranije povećanje od 4,3%. Prosječna mjesečna neto plaća kod riječkih je poduzetnika na međugodišnjoj razni bila je veća za 4,4%.

Iz takve detaljnije analize proizlazi zaključak da su segmenti mikro i malih poduzetnika i dalje generatori rasta riječkog gospodarstva, koji zajedno čine 99% ukupnog broja poduzetnika, zapošljavaju 55% ukupnog broja zaposlenih te ostvaruju 45% ukupnih prigoda i 46% ukupne neto dobiti.

Analizirajući ostvarene rezultate riječkih poduzetnika prema područjima djelatnosti u 2017. godini, posebno u odnosu na pet najznačajnijih djelatnosti koje ostvaruju 89% ukupnih prihoda, vidljiv je porast prihoda u četiri djelatnosti (Prerađivačka industrija, Trgovina, Prijevoz i skladištenje te Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti) za prosječno 8% dok su poduzetnici u djelatnosti građevinarstva ostvarili pad prihoda od 27%.

Financijski pokazatelji

Od ostalih djelatnosti ističu se dvije koje do prije nekoliko godina u Rijeci nisu bile značajnije zastupljene. Radi se o povećanju prihoda kojeg su riječki poduzetnici u 2017. godini ostvarili u djelatnosti Informacije i komunikacije za 103% ili oko 376 milijuna kuna) te povećanje u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane za 25% ili oko 102 milijuna kuna.

„Vjerujem kako će pokrenuti investicijski ciklusi Grada Rijeke, naših komunalnih i trgovačkih društava, državnih tvrtki te privatnog sektora, nastaviti i u godinama pred nama, u čemu veliku ulogu imaju značajna sredstva osigurana iz raznih fondova EU,“ ocijenio je gradonačelnik.

Pad broja nezaposlenih u prvih šest mjeseci za 25%

Što se tiče promjena u broju zaposlenih kod riječkih poduzetnika u pet najznačajnijih djelatnosti riječkog gospodarstva koje zapošljavaju 73% ukupnog broja zaposlenih, prosječno je na međugodišnjoj razini povećan broj zaposlenih za 3,2%. Pored toga potrebno je izdvojiti djelatnost pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane unutar koje je zabilježen najveći porast broja zaposlenih u odnosu na 2016. godinu od 21%.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kod pravnih i fizičkih osoba na administrativnom području grada Rijeke, bez obzira na mjesto stanovanja, u lipnju 2018. godine bilo je zaposleno 62.627 osoba što je u odnosu na kraj 2017. godine povećanje za 0,73% (454 zaposlenih više).

Prema podacima dobivenim od  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Rijeka broj nezaposlenih na području grada Rijeke je u prvih šest mjeseci u prosjeku iznosio 3.979 osoba što je za 14% manje od prosjeka 2017. godine.

Promatrajući podatke od siječnja do lipnja 2018. godine, broj nezaposlenih je smanjen za 1.176 osoba, odnosno za 25%.

Procijenjena stopa nezaposlenosti na području grada Rijeke u prvih šest mjeseci 2018. godine iznosi 5,8% i ispod je stope nezaposlenosti na području PGŽ-a koja iznosi 8,2%, odnosno državne razine od oko 10,5%.

„Moramo biti svjesni da je dio ljudi koji se više ne evidentira kao nezaposlen na HZZ-u napustio Hrvatsku, no rast broja zaposlenih nam govori kako to ne može biti jedini razlog pada nezaposlenosti,“ zaključio je gradonačelnik Obersnel.

Tagovi: