NO pokrenuo postupak za izbor novog člana Uprave

06.07.2010.

Rijeka promet d.d. - Ostavka direktorice

Na temelju odredbi Zakona o tržištu kapitala, Rijeka promet d.d. Rijeka, Fiumara 13, dana 5. srpnja 2010. godine daje slijedeće PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Rijeka promet d.d.Na sjednici Nadzornog odbora Rijeka promet d.d. Rijeka održanoj dana 5. srpnja 2010. godine, sukladno članku 244a. Zakona o trgovačkim društvima, direktor Društva gđa Gordana Bacinger dala je u pisanom obliku ostavku Nadzornom odboru na funkciju direktora Društva, zbog osobnih razloga.

 

Slijedom dane ostavke, Nadzorni odbor pokrenuo je izborni postupak za izbor novog člana Uprave - direktora/direktorice Društva za mandatno razdoblje od četiri (4) godine, a gđa Gordana Bacinger dužnost direktorice Društva obavljat će do početka mandata novog člana Uprave.

 

Napomena o izvoru:
Rijeka promet d.d.
Fiumara 13, 51000 Rijeka
Tel:   +385 51 352 555
Fax:   +385 51 352 550
Email: direktor@rijekapromet.hr
financije.gb@rijekapromet.hr
web:   www.rijekapromet.hr