www.rijekapromet.hr

27.07.2012.

Rijeka promet d.d. - Objava financijskih izvješća za 1H 2012.

Rijeka promet d.d., iz Rijeke, Fiumara 13, MB 1380150, OIB 46811281375 (dalje u tekstu: Društvo) temeljem članka 440. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) izdaje slijedeće priopćenje:

Rijeka promet d.d.

Sukladno obvezama iz članka 407. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je Polugodišnji izvještaj Društva za razdoblje od 1.1. do 30.6.2012. godine objavljen na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., na internetskim stranicama Društva, te na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - Službenom registru propisanih informacija.

NAPOMENA O IZVORU:
Rijeka promet d.d.
Fiumara 13, 51000 Rijeka
Informacije dioničarima:
Tel: + 385 51 352 555
Fax: + 385 51 352 550
e-mail: direktor@rijekapromet.hr
web izvješća: www.rijekapromet.hr

Tagovi: