poziv na sjednicu Nadzornog odbora Društva

13.11.2010.

Rijeka Promet d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora

Sukladno članku 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora RIJEKA PROMET d.d. za promet saziva se 13. sjednica Nadzornog odbora dioničkog društva za ČETVRTAK, 18. studeni 2010. godine s početkom u 11,00 sati u sjedištu RIJEKA PROMETA d.d. Fiumara 13/I

undefined

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED


1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA PROMET d.d.
   Rijeka održane dana 29. listopada 2010. godine.


2. Davanje suglasnosti na Izvješće o poslovanju RIJEKA PROMETA d.d. za
   razdoblje 1.1.2010-30.9.2010. godine.


3. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene visine naknade za
   parkiranje u javnim garažama:
   3.1. Dvoranskog plivališta Kantrida
   3.2. Centar Zamet.


4. Informacija o radu službe "Pauk“ za razdoblje 17.8–13.9.2010. godine i
   poduzetim mjerama za poboljšanje njezinog rada.


5. Davanje suglasnosti direktoru Društva na druge izmjene Plana poslovanja
   RIJEKA PROMETA d.d. za 2010. godinu.


6. Davanje suglasnosti direktoru Društva na sklapanje Ugovora o uređenju
   međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na
   području Grada Rijeke između Grada Rijeke i Rijeka prometa d.d., u
   predloženom tekstu.


7. Usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja RIJEKA PROMETA d.d. za
   2011. godinu.


8. Informacija o utvrđenom činjeničnom stanju u svezi odgovornosti
   projektanta za ugovaranje dodatnih radove na GSP 233.


9. Razno.


Predsjednik Nadzornog odbora
Čedomir Salević,v.r.U Rijeci, 11.11.2010.


Na sjednicu su pozvani:
Spomenka Mičetić, direktorica Društva,
Gordana Bacinger, rukovoditelj Sektora financ. račun. i općih poslova
Jagoda Tomašić, voditelj pravnih poslova


Dostaviti članovima Nadzornog odbora:
1. Renato Ivančić
2. Robert Maršanić
3. Irena Miličević
4. Vladimir Predrag
5. Čedomir Salević


Napomena o izvoru:
Rijeka promet d.d.
Fiumara 13, 51000 Rijeka
Informacije dioničarima:
Tel: + 385 51 352 555
Fax: + 385 51 352 550

e-mail:
direktor@rijekapromet.hr
financije.gb@rijekapromet.hr
web ivješća: www.rijekapromet.hr