Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija

22.03.2012.

Riječke potpore poduzetnicima

Grad Rijeka objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija

Javni poziv obuhvaća devet mjera usmjerenih poduzetnicima sve sa ciljem poticanja njihove konkurentske prednosti na tržištu te pružanja mogućnosti stručnog osposobljavanja i usavršavanja njihovih zaposlenika.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih iz proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu, a najkasnije do 1. rujna 2012. godine.

Riječki poduzetnici imaju mogućnost ostvariti nepovratne subvencije za pokriće dijela troškova za sljedeće mjere:

  • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
  • Subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta
  • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
  • Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju
  • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
  • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
  • Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
  • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije
  • Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

JAVNI POZIV .pdf (96kb)

Potrebni obrasci za pojedinu mjeru:

Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
1. CERT-12.doc (41 kb)
2. IZJ-12.doc (44 kb)

Subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta
1. SMP-12.doc (42 kb)
2. IZJ-12.doc (44 kb)

Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
1. KLASTER-12.doc (43 kb)
2. IZJ-12.doc (44 kb)

Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju
1. SUSP-12.doc (41 kb)
2. IZJ-12.doc (44 kb)

Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
1. SID-12.doc (43 kb)
2. IZJ-12.doc (44 kb)

Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
1. SUSO-12.doc (41 kb)
2. IZJ-12.doc (44 kb)

Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
1. SIT-12.doc (42 kb)
2. IZJ-12.doc (44 kb)

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije
1. SIFEU-12.doc (41 kb)
2. IZJ-12.doc (44 kb)

Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
1. EDU-12.doc (41 kb)
2. IZJ-12.doc (44 kb)