www.rijekapromet.hr

26.05.2010.

OTS: Rijeka promet d.d. - održana sjednica Nadzornog odbora

Rijeka - Temeljem članka 31. Statuta RIJEKA PROMET d.d. (u nastavku teksta: Društvo), sukladno članku 250. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj 25. svibnja 2010. godine, donio je sljedeću ODLUKU br. 31-8/10-NO

Rijeka promet d.d.

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju RIJEKA PROMETA d.d. za razdoblje 1.01.2010.- 31.03.2010. godine.

 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

U Rijeci, 25. svibnja 2010.
Predsjednik Nadzornog odbora
Čedomir Salević

Napomena o izvoru:
Rijeka promet d.d.
Fiumara 13
51000 Rijeka

Informacije dioničarima:
Tel:    + 385 51 352 555
Fax:    + 385 51 352 550
e-mail: direktor@rijekapromet.hr
financije.gb@rijekapromet.hr
web-izvješća: www.rijekapromet.hr

Tagovi:
Sviđa se korisniku:

Ukupno <3: 1