Glavne skupštine društva Rijeka promet donijela Odluku o uporabi dobiti

28.04.2010.

Odluka Glavne skupštine društva Rijeka promet d.d. o uporabi dobiti

Autor: Goran Grudić

Rijeka (ots) - Sukladno odredbi 144. Zagrebačkih pravila, Rijeka promet d.d., kao izdavatelj korporativnih obveznica, obavještava Burzu i javnost da je glavna skupština na svojoj sjednici održanoj dana 27.travnja 2010.god., donijela Odluku o uporabi dobiti koju Vam dostavljamo u prilogu:

Rijeka promet d.d."RIJEKA PROMET d.d. Rijeka
Fiumara 13, 51000 RIJEKA

GLAVNA SKUPŠTINA
Broj: 4-1/10-GS

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN
br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), članka 46.
stavak 2. Statuta RIJEKA PROMET dioničkog društva za promet (u nastavku
teksta: Društvo) i Odluke Nadzornog odbora Društva br. 21-7/10-NO od
23. travnja 2010. god., u svezi točke 5. dnevnog reda Glavne skupštine
Društva na sjednici održanoj dana 27. travnja 2010. god., donijela je
slijedeću


O D L U K U
O UPORABI DOBITI ZA 2009. GOD.

1. Dobit Društva za 2009. godinu iznosi 896.434,59 kn.

2. Dobit iz toč. 1. ove Odluke raspoređuje se na zakonske rezerve u
      iznosu od 44.821,73 kn i zadržanu dobit u iznosu od 851.612,86 kn.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjedavajući Glavne skupštine:
Čedomir Salević"

Napomena o izvoru:
Rijeka promet d.d.
Fiumara 13, 51000 Rijeka
Informacije dioničarima:
Tel:      + 385 51 352 555
Fax:      + 385 51 352 550
e-mail:   direktor@rijekapromet.hr
financije.gb@rijekapromet.hr
web-izvješća:  www.rijekapromet.hr

Tagovi: